2020-02-25

Kraftig ökning av väktaringripanden: 800 per dag

Väktare och ordningsvakter gjorde över 300 000 ingripanden vid brott och ordningsstörningar under 2019.

Varje dag gör landets väktare och ordningsvakter i snitt 800 insatser vid misstänkt brott eller ordningsstörning, visar statistik från branschorganisationen Säkerhetsföretagen. Allt fler kommuner och företag väljer väktarbolag som lösning på en växande otrygghet och oro.

Statistik från Säkerhetsföretagen visar att yrkeskåren gjorde över 300 000 ingripanden vid brott och ordningsstörningar under 2019, en ökning med 76 procent på årsbasis. Säkerhetsföretagen menar att statistiken bekräftar den förändring som såväl företag som medarbetare vittnar om: väktare och ordningsvakter får allt mer sociala uppdrag i takt med att efterfrågan på säkerhet ökar inom handel, kollektivtrafiken, välfärden och för kommuner. 

Säkerhetsföretagen menar också att många ordningsvakter och väktare vittnar om ett ökat behov att ingripa mot såväl ordningsstörande ungdomar, narkotikahandel och systematiska butiksstölder.

– Vi ser att kriminaliteten ökat under en längre tid och många uppdragsgivare har behov av att hantera det som ligger i gränslandet mellan ordningsstörningar och olika typer av brott, säger branschchefen Li Jansson till TT och ger ett exempel:

– Många kommuners behov av att ansöka om och beviljas förordnadsområden för ordningsvakter har ökat i markant takt. Man har börjat reagera på ett annat sätt för den typ av brott som man möter.

Merparten av insatserna som väktare och ordningsvakter gör handlar om så kallade tillrättavisningar. Av alla brott och ordningsstörningar hanterades 88 procent med en avvisning eller tillrättavisning.

Säkerhetsföretagens årsrapport

Säkerhetsföretagens årliga händelserapportering visar att under 2019 gjordes 2,9 miljoner insatser, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år.

Inom brott och ordningsstörningar skedde en ökning med 76 procent till över 300 000 ingripanden.

Merparten, drygt 200 000 fall handlar då om tillrättavisningar. Antalet gripanden sjönk däremot medan avvärjande av brott låg på ungefär samma nivå som 2018.

Statistiken tas fram genom Prognoscentret och omfattar cirka 18 000 väktare och ordningsvakters inrapportering.

Källa: Säkerhetsföretagen och TT


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng