2018-11-23

Kraftig ökning av cyberattacker där kriminella är ute efter bankuppgifter

I september blockerades 28,8 miljoner potentiellt skadliga mail av Trend Micros säkerhetslösningar i Sverige och antalet blockerade mail ökade med hela 49,4 procent från juli till september.

Cyberattacker för att komma åt bankkontouppgifter utgör ett av de snabbast växande cyberhoten just nu och en stadigt ökande trend kan ses under kvartalet juli-september 2018. Detta visar IT-säkerhetsföretaget Trend Micros rapport för perioden.

Företag är särskilt utsatta för denna typ av attacker, där skadlig programvara, vanligtvis en trojan, används för att komma åt användares lösenord och andra uppgifter relaterade till bankkonton. Totalt upptäcktes 55 911 attacker mot företag under perioden juli-september, varav 22 137 för enbart september. Det motsvarar en ökning på 64 procent sedan föregående kvartal.

– Vi kan se att antalet attacker i syfte att komma åt känsliga bankdata har skiftat fokus och minskar hos privata användare samtidigt som företagen blivit allt mer utsatta. En viktig lärdom för företagen är att vidta samma försiktighet på jobbet som privat, då konsekvenserna av dessa attacker kan bli allvarliga, säger Ola Wittenby, VD på Trend Micro i Sverige.

E-post fortsätter vara det vanligaste sättet att sprida skadliga program. I september blockerades 28,8 miljoner potentiellt skadliga mail av Trend Micros säkerhetslösningar i Sverige och antalet blockerade mail ökade med hela 49,4 procent från juli till september.

Under samma period upptäcktes 1,2 miljoner attacker via skadliga program i Sverige, där en kraftig ökning rapporterades för september, som stod för hela 54 procent av upptäckterna för hela tredje kvartalet. Detta kan jämföras med de globala siffrorna för samma period, där september står för 44 procent av samtliga 285 miljoner upptäckter av skadlig kod.

Under 2017 ökade antalet vd-bluffmejl starkt och ökningen sågs fortsätta under starten av 2018, med 4 000 bedrägeriförsök under årets första kvartal. Under året har detta setts vända, och under tredje kvartalet redovisades 2 413 så kallade VD-bedrägerier. Ekonomichefer är mest utsatta för dessa bedrägeriförsök, tätt följt av andra ekonomirelaterade yrkeskategorier, såsom controllers och revisorer.

Trenden från första halvåret 2018 håller i sig och attacker med kidnappningsprogram fortsätter nedåt i tredje kvartalet, samtidigt som antalet nya varianter av kidnappningsprogram ökat med hela 20 procent från augusti till september.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng