2015-08-12

Kraftig minskning av antal skjutningar i Göteborg

Polisen ser ett tydligt trendbrott vad gäller antal skjutningar i Göteborg. För första gången på flera år minskar antalet skjutningar: från omkring 50 per år 2011-2014 till 13 skjutningar fram till augusti 2015. 21 personer har dock skadats eller dödats i samband med dessa skjutningar.
Trendbrotten inträffade redan i september 2014, då Polisen kunde konstatera att läget i Göteborg vad gäller skjutningar var något bättre än de tidigare tre åren. Sedan dess har det fortsatt att vara ett förhållandevis lågt antal skjutningar. Från årsskiftet och fram till dagens datum, den 11 augusti 2015, har det skett totalt 13 skjutningar.

– Det är bra att antalet skjutningar minskar och det finns flera förklaringar till att det gör det, säger regionpolischefen i Väst, Klas Friberg.

– Varje skjutning är givetvis en risk för skador, både för de personer som kulorna var avsedda för men det finns också en risk att andra drabbas. Det är allvarligt att fem personer har fått sätta livet till i dessa skjutningar och att 16 har skadats under året.

Motsvarande siffror för 2013 var 56 skjutningar där åtta personer avled och 31 skadades. 2014 hade vi 50 skjutningar i Göteborg. Fyra dödades och 20 skadades.

Anledningarna till den första nedgången av antalet skjutningar i statistiken sedan 2011 är att flera av de inblandade i konflikterna mellan olika gäng är häktade eller avtjänar straff. Några av de ledande gestalterna har skjutits ihjäl av sina motståndare. Inom några av gängen har det rått splittringar och ett flertal personer har lämnat Göteborg.

– Vi har varit framgångsrika i flera av utredningarna kring de grova brotten i staden under den senaste tiden. Det har handlat om ett bra polisarbete, men också till stor del om att människor som har vågat berätta om vad de har sett. Förhoppningsvis kommer de även att vittna under de rättegångar vi räknar med att få se under hösten och vintern, säger Klas Friberg.

– Jag tror också att de ideella krafter som har verkat för att få slut på våldet i stadsdelarna har påverkat en del. Någonstans har hela samhället markerat att detta måste få ett slut.

Fakta: Antal skjutningar i Göteborg 2011-2015
2011: 48
2012: 46
2013: 56
2014: 50
2015: 13 (till och med 12 augusti 2015).

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng