2015-06-02

Kostnaden för dataintrång ökar och sjukvården drabbas hårt

Kostnaderna för dataintrång och stulen data skjuter i höjden, enligt en ny studie som IBM tagit fram. Anledningarna är främst att antalet cyberattacker ökar, men de ekonomiska konsekvenserna, som förlorade intäkter eller kunder till följd av intrång ökar också. Den bransch som redovisar de högsta kostnaderna per stulen informationspost är hälso- och sjukvården.
Ponemon Institute har, på uppdrag av IBM, genomfört studien, som baseras på 350 företag i 12 länder. Studien redovisar en rad resultat kopplade till kostnader för säkerhetsintrång och förlorad data:
  • För tredje året i rad konstateras att den genomsnittliga totala kostnaden för ett dataintrång uppgår till 32 miljoner SEK (3,79 miljoner USD), vilket är en ökning med 23 procent sedan 2013.
  • Studien visar också att den genomsnittliga kostnaden för varje förlorad eller stulen datapost, med känslig eller konfidentiell information, ökade sex procent från ett konsoliderat snitt på 1230 SEK (145 USD) till 1300 SEK (154 USD).
  • Den bransch som redovisar de högsta kostnaderna per stulen informationspost är hälso- och sjukvården, med en genomsnittlig kostnad på 3100 SEK (363 USD). Den bransch där kostnaderna per stulen post ökat mest dramatisk är inom handeln, där kostnaderna gått från 890 SEK (105 USD) per post förra året till 1400 SEK (165 USD) i årets undersökning, vilket är en ökning med 57 procent.
En bidragande orsak till de ökande kostnaderna för intrång är att det ofta tar lång tid att upptäcka attacker, som då hinner orsaka större skada. I studien framkommer att en skadlig attack i genomsnitt tar 256 dagar att identifiera, medan dataintrång orsakade av den mänskliga faktorn i snitt tar 158 dagar att identifiera.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng