2013-08-28

Konferens om offentlig informationssäkerhet

Konferensen arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Rikspolisstyrelsen/SÄPO samt Försvarsmakten och pågår just nu.
Det är nu fjärde gången informationssäkerhetskonferensen anordnas och nu som tidigare har konferensen snabbt blivit fullbokad. I år kommer närmare 500 deltagare från den offentliga sektorn att närvara vid sammanlagt tolv olika ämnesblock. Blockens innehåll spänner över en rad aktuella och viktiga områden inom informationssäkerhet.

Konferensen började i går och pågår under dagen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng