2020-07-06

”Kommunala ordningsvakter signalpolitik för miljoner”

Tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren ifrågasätter kommunernas användning av ordningsvakter i en debattartikel i DN. De sätts ofta in utan att problembilden i kommunen först har kartlagts, menar han.

Magnus Lindgren konstaterar att det pågår en infekterad debatt om kommunernas användande av ordningsvakter för att upprätthålla ordningen när många kommuner har stora utmaningar med brott och otrygghet. Bara under det senaste året har kommunerna upphandlat ordningsvakter för cirka 120 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 120 polistjänster.

”Initiativet förefaller i förstone naturligt och bra eftersom ordningsvakter, rätt använda, kan vara ett bra komplement till polisen i arbetet med att upprätthålla ordningen. Men det finns skäl att ifrågasätta om lösningen på kommunernas situation och utmaningar per definition är just ordningsvakter. Den för tillfället populära ”medicinen” sätts nämligen ofta in utan att någon tagit diagnosen på patienten, alltså utan att problembilden i kommunen först har kartlagts”, skriver Magnus Lindgren i DN.

Därför menar han att det är fullt möjligt att lösningarna på kommunernas problem kan vara något annat än ordningsvakter. ”Kanske krävs i stället fler väktare eller en ny typ av service- och trivselvärdar eller helt enkelt fler socialarbetare. I vissa fall kanske lösningarna snarare handlar om att förändra platsen med ny belysning, bra skalskydd, fler kameror och öppna siktlinjer. Utan en ordentlig analys vet ingen vad som är rätt” skriver han.

Ytterligare ett argument som han för fram är att ordningsvakter sällan finns på de platser där behoven är som störst, det vill säga i de särskilt utsatta områdena. Orsaken att de inte är där är att kriminella grupper hotar bort ordningsvakterna och det blir skyddsstopp eftersom det anses för farligt att arbeta där. ”Sammanfattningsvis har ordningsvakter blivit en ”quickfix” för att försöka komma till rätta med de problem som finns i kommunerna. I bästa fall är det ett tecken på desperation eller okunskap, i värsta fall handlar det om signalpolitik där politiker av varierande kulörer vill visa handlingskraft”, skriver Lindgren.

Han avslutar debattartikeln med att konstatera att kommunerna måste professionalisera sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete – genom att kartlägga hur situationen och utmaningarna ser ut innan åtgärder i form av fler ordningsvakter eller andra lösningar sätts in.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng