2016-10-05

Klartecken för övervakning av Stureplan & Medborgarplatsen

Kristina Axén Olin, nybliven ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) är lättad över beskedet att Kammarrätten fastslagit att kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan kan fortsätta.

Kristina Axén Olin, nybliven ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) är lättad över beskedet att Kammarrätten fastslagit att kameraövervakningen på Medborgarplatsen och Stureplan kan fortsätta.

Säkerhetskamerorna på Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm kommer även fortsättningsvis vara påslagna – även vid tider då de inte är bemannade av polisens operatörer. Det är konsekvensen av Kammarrättens beslut att inte ompröva Förvaltningsrättens dom från tidigare i år.
– Det rör sig om två av de mest våldsdrabbade platserna i landet. Därför är det glädjande att polisen även fortsättningsvis tillåts samla bildmaterial för att utreda brott, säger Kristina Axén Olin, ny ordförande för tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS).
år 2012 beviljade länsstyrelsen kameraövervakning vid Medborgarplatsen och Stureplan i centrala Stockholm. Tillståndet tillbegränsades dock till tre år med villkoret att det vid en förnyad tillståndsprövning skulle göras en utvärdering av säkerhetskamerornas effekter på utredande och förebyggande av brott.

I juni 2015 förlängde länsstyrelsen tillståndet för ytterligare fem år. Datainspektionen överklagade dock länsstyrelsens beslut och menade att kameraövervakningen endast får ske när säkerhetskamerorna är bemannade. Utöver det yrkade myndigheten att tillståndet tidsbegränsas till att gälla endast ett åt eller åtminstone kortare än fem år.

Förvaltningsrätten bedömde dock att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset även när säkerhetskamerorna inte är bemannade av en fast operatör. Dessutom menade förvaltningsrätten att det "inte finns skäl att tidsbegränsa Polismyndighetens tillstånd till kortare tid än fem år". Datainspektionens överklagan avslogs därför i sin helhet.

– Bilder från säkerhetskamerorna har varit relevanta för polisens brottsutredningar vid flera tillfällen. Som förvaltningsrätten konstaterar finns det inget stöd för att behovet av kameraövervakning i utredningssyfte skulle vara mindre när säkerhetskamerorna inte är bemannade av en operatör, säger Kristina Axén Olin.

Datainspektionen överklagade dock även förvaltningsrättens dom. Nu har dock Kammarrätten meddelat att de inte kommer att bevilja prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom kvarstår därför.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng