2016-10-26

Kameraövervakningslagen debatterades på Skyddmässan

Björn Callenfors, Leif Svensson, Tove Fors och Susanne Kaevergaard debatterade igår på Säkerhetsbranschens scen.

Björn Callenfors, Leif Svensson, Tove Fors och Susanne Kaevergaard debatterade igår på Säkerhetsbranschens scen.

Skyddmässan i Stockholm rivstartade under tisdagen med flera intressanta seminarier. När företrädare för såväl säkerhetsbranschens leverantörsled som beställare debatterade kameraövervakningslagen med Datainspektionen och regeringens utredare av kameraövervakningslagen gick åsikterna tydligt isär.

Skillnaderna visade sig direkt när debattens moderator Lennart Alexandrie, chefredaktör för SecurityUser, och Detektor bad de fyra deltagarna att sätta betyg 1-5 på den nuvarande kameraövervakningslagen. Björn Callenfors från kameratillverkaren Axis satte en svag tvåa, Leif Svensson, säkerhetschef Jernhusen, sågade lagen och gav den en etta medan Tove Fors, jurist på Datainspektionen satte en stark trea och regeringens särskilda utredare av kameralagen, Susanne Kaevergaard gav den en svag fyra. Kaevergaard betonade dock att det är mer intressant hur lagen ska utformas i framtiden än att sätta betyg.

Björn Callenfors menade att det finns skrämmande lite om tekniken i instruktionerna för hur lagen ska moderniseras.

– I dag har vi system som integreras, till exempel passersystem och video men trots det fokuserar vi fortfarande på den här burken som sitter på väggen, inte på bildmaterialet och hur man jobbar med cybersäkerhet till exempel och där tror jag att man missar fruktansvärt mycket, sa han.

Leif Svensson menade att syftet med kameraövervakningslagen måste vara att bekämpa brottslighet.

– Jag kan inte se att tillämpningen i dag fokuserar på att bekämpa, utreda eller förebygga brott. Det handlar bara om den personliga integriteten, att inte bli filmad och då tror jag att syftet har misslyckats, sa han.

Tove Fors höll med om att lagen är något kantig och att det finns gränsdragningsproblem.

– Men ett stort syfte med kameraövervakningslagen är att värna enskilda människors integritet och rätt att inte bli övervakade.

Susanne Kaevermark medgav att nya omständigheter, exempelvis studier som– till skillnad från tidigare känd forskning – påvisar att säkerhetskameror kan ha en väsentlig brottspreventiv effekt, kommer vägas in innan hennes betänkande kring en ny kameraövervakningslag presenteras i juni nästa år.

Läs mer om debatten i nästa nummer av SecurityUser.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng