2015-12-15

Kameraövervakning via smartphone och gratisapp

Alla med smartphones kan medverka till ett tryggare samhälle. Lars Ehlin, vd på familjeföretaget Videonet, ser appen till tjänsten Citizeneyes som en trygghetsresurs för samhället.

Alla med smartphones kan medverka till ett tryggare samhälle. Lars Ehlin, vd på familjeföretaget Videonet, ser appen till tjänsten Citizeneyes som en trygghetsresurs för samhället.

Tänk er ett rån eller en misshandel på allmän plats. Du tar upp din smartphone och filmar händelsen via en gratisapp. Bilderna skickas automatiskt till operatörer som i realtid kan se vad som händer och utifrån situationen tillkalla lämplig åtgärdsinsats.Det är så utvecklarna på Haninge-företaget Videonet har tänkt att deras plattform Videoneteyes och tjänsten Citizeneyes ska kunna användas.
Lars Ehlin, vd på familjeföretaget Videonet. är mycket nöjd med utvecklingen av Videoneteyes, en plattform för överföring, presentation och inspelning av live video från smartphones.

– Med den här plattformen kan vi revolutionera säkerheten för både företag och samhället i stort, säger han.

– Med Citizeneyes kan i stort sett alla människor bidra till ett tryggare samhälle. Allt det behöver göra är att ladda ner vår gratisapp. Då har de en beredskap ifall något händer som snabbt behöver dokumenteras.

Idén med CitizenEyes är att möjliggöra för alla innevånare i en region att ladda ner appen och därmed kunna strömma live HD-video från olyckor och händelser som de bevittnar. CitizenEyes innehåller självklart positionering och har de valbara möjligheterna att sändarens EID presenteras för operatören och möjligheten att blockera sändare som brukas felaktigt

Utifrån den filmade situationen kan operatören avgöra vilka resurser som ska tillkallas. Det kan vara livsavgörande, exempelvis vid en misshandel, brand eller om en explosion skulle inträffa. Att bilderna dessutom kan användas som ett viktigt bevismaterial vid eventuellt rättsefterspel är också ett starkt plusvärde, menar Lars Ehlin.

– Med vår lösning ökar det tillgängliga antalet kameror för att skapa situationsbedömningar dramatiskt och polis, räddningstjänst och väktare kommer snabbt få ett grepp om en situation så att de kan sätta in de resurser som situationen kräver. Det kommer ha en skadebegränsande effekt och jag är övertygad om att det kommer att rädda liv, menar Lars Ehlin.

– Idag filmas ofta händelser av privatpersoner så att man kan se vad som händer i efterhand. Det kan vara bra för myndigheterna när brott och händelser ska utredas. Men Citizeneyes är ett proaktivt verktyg som verkligen kan göra skillnad när det handlar om vilken effekt en oönskad händelse får.

Men hur ska människor medvetandegöras om appens existens och den här möjligheten att bidra till snabba och relevanta åtgärdsinsatser?

– Det bör ju vara en regional eller nationell larmorganisation som distribuerar appen till samtliga intresserade innevånare och därmed medverkar till att vi kan mångdubbla antalet videokällor vid en incident eller katastrof.

Finansieringen då?

– Vi tycker det ligger i samhällets intresse att vi alla hjälps åt för att minska skador och dödsfall och därför är det naturligt att den offentliga sektorn finansierar detta, exempelvis kommunerna. Här finns ju så mycket att vinna, inte minst en ökad trygghetskänsla hos invånarna, säger Lars Ehlin.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng