2009-10-20

Kameraövervakning - positiv effekt inom handeln

Färre stölder och rån samt ökad trygghet för personalen är de främsta orsakerna till att detaljhandeln har installerat kameraövervakning. Nio av tio butiksinnehavare har upplevt positiva effekter av bevakningskameror i butiken.

Detta visar en undersökning som Handelns Utredningsinstitut (HUI) har genomfört på uppdrag av Svensk Handel, i samarbete med Axis Communications.

- En mycket intressant undersökning som visar att intresset för kameraövervakning och säkerhet är stor inom handeln. Handlarna behöver både utbildning och stöd för att kunna fatta rätt beslut när dom installerar övervakningsutrustning i sina butiker. Kunskap om den nya tekniken och dess fördelar är något vi vill förmedla till våra medlemmar, säger Dick Malmlund, Säkerhetschef Svensk Handel.

Enligt undersökningen har hälften av de svenska detaljhandelsföretagen kameraövervakning. De främsta skälen till att företag inom handeln har installerat eller kommer att installera bevakningskameror är för man vill förebygga eller utreda stölder, rån och snatteri samt öka tryggheten för personalen. Dessa anledningar stämmer väl överens med de positiva effekter som butiksinnehavare uppger i undersökningen. 66 procent upplever ökad trygghet för personalen, och mer än hälften upplever minskade stölder, rån och snatteri.

Närmare 60 procent uppger att de inte har upplevt några negativa effekter alls av kameraövervakningen. Tre av tio har emellertid upplevt att bildkvalitén är dålig vilket kopplas till att en hög andel av kamerainstallationerna är analoga kameror som ger väsentligt lägre upplösning och sämre kvalitet på inspelat material än dagens digitala kameror.

- Om användbarheten av ett övervakningssystem är den viktigaste aspekten så måste fokus ligga på bildkvalitet. Vissa upplever att det blir dyrare att installera digitala system, men det digitala är mer flexibelt och framtidssäkert och på sikt blir dessa system betydligt mer lönsamma än de analoga. De kan också bidra till affärsnytta genom andra funktioner, som till exempel kundräkning, säger Magnus Zederfeldt som är ansvarig för Axis Communications försäljning i Norden och Baltikum.

Affärsnyttan med kameraövervakning i butik är många. Funktioner som kundräkning, kartläggning av varma och kalla zoner, mätning av uppehållstid i butiken samt köräknare är okända för många av de tillfrågade. Intresset för denna typ av applikationer är emellertid stort. Hälften av respondenterna är intresserade av att med hjälp av kameror kunna räkna kunder och köer, kartlägga varma och kalla zoner samt mäta uppehållstid på olika ytor.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng