2015-12-25

Kameraövervakning i krogtäta områden gav blandat resultat

Polisen och allmänheten är positiva till kameraövervakningen på Stureplan och Medborgarplatsen. Jämfört med icke-kameraövervakade kontrollområden i Stockholm minskande dock inte antalet anmälda brott som helhet i områdena efter införandet av säkerhetskameror. Sexualbrotten minskade dock kraftigt. Det visar en granskning från Brå.
Sommaren 2012 inledde Polisen ett treårigt försök med kameraövervakning på två populära, men våldsdrabbade platser i Stockholm. Syftet var att minska brottsligheten, öka tryggheten och öka brottsuppklaringen. Det unika med försöket är att kamerabilderna vid vissa tider har övervakats av en särskild kameraoperatör, som i sin tur haft kontakt med poliser på platserna.

Antalet anmälda brott mot person minskade vid både Stureplan och Medborgarplatsen under försöksperioden. Brås granskning visar dock att minskningen var minst lika stor på andra jämförbara platser i Stockholm. Många av de som vistas på platsen känner emellertid inte till kameraövervakningen – trots att det funnits skyltar på platserna som informerat om detta.

Färre sexualbrott
När det gäller sexualbrott var minskningen i de kameraövervakade områdena tydligt större än i kontrollområdena. Efter införandet av kameror minskade antalet anmälda sexualbrott med 62 respektive 58 procent på Medborgarplatsen och Stureplan. I kontrollområdena minskade antalet sexualbrott med endast 18 procent. Det innebär att det skedde en 51-procentig minskning av antalet anmälda sexualbrott i försöksområdena jämfört med kontrollområdena

Polisen har i stort uppfattat att arbetet fungerat bra och vill gärna att kameraövervakningen ska fortsätta, även om det varit en del problem med tekniken. Med hjälp av kamerorna har polisen vid flera tillfällen kunnat avbryta potentiella våldssituationer, omhändertagit berusade personer och uppmärksammat annan typ av brottslighet, såsom fickstölder.

Brås utvärdering visar att polisen begärt ut film från kamerorna för 150 ärenden under den studerade niomånadersperioden. I 45 ärenden hade den begärda filmen någon relevans för utredningen. I 21 av dessa ärenden väcktes åtal och i 8 av domarna bedömdes filmen ha haft särskilt stor betydelse för den fällande domen.

Besökare positiva till kamerorna
Innan kamerorna infördes rapporterade 45 procent av besökarna på platserna att de trodde att de skulle känna dig tryggare om polisen hade kameraövervakning där. En majoritet av de som arbetar och bor i närheten rapporterade också att de trodde att kameraövervakningen skulle öka deras trygghet.

Kameraövervakningen hade dock på det stora hela inte någon större inverkan på upplevelserna hos de personer som vistades där. Detta kan eventuellt förklaras med att en ganska stor del av de besökande inte känner till att platserna kameraövervakas.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng