2015-01-23

Kamerabevakning i fokus på debatt

Christian Engström från Piratpartiet, Hasse Aro, Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen och Magnus Lindgren frånTryggare Sverige debatterade om säkerhetskameror.

Christian Engström från Piratpartiet, Hasse Aro, Björn Eriksson, Säkerhetsbranschen och Magnus Lindgren frånTryggare Sverige debatterade om säkerhetskameror.

Igår stod Stanley Security som arrangör för en debatt med rubriceringen ”Övervakningskameror – ökad trygghet eller minskad integritet?”. Debattörer var Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen, Christian Engström från Piratpartiet och Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.

Hasse Aro modererade paneldebatten som fokuserade helt på säkerhetskameror – alltså inte enheter för trafik- eller processövervakning som ordet övervakningskameror också täcker in.

Debatten kom att huvudsakligen handla om tre saker: ökar säkerhetskameror tryggheten, kan säkerhetskameror verka brottsförebyggande och bidrar de till att klara upp brott?

– Det handlar inte om att vara för eller emot kameror. Tittar vi till exempel på huliganproblematiken så finns det inte en chans att kunna utreda utan kameror. Ett annat exempel är att kameror kan förhindra självmord, exempelvis i tunnelbanan. Det handlar i stället om var vi vill ha kamerorna, sa Björn Eriksson.

Christian Engström menar att det är befogat att ha säkerhetskameror vid till exempel bankomater och nattöppna affärer och när materialet lagras lokalt och sedan raderas efter en kort tid.

– Problemet är att data lagras i databaser och görs sökbar med ansiktsigenkänning. Då blir det en allvarlig komponent i övervakningssamhället. ökar tryggheten om myndigheter och stat kan övervaka vem som helst som de tror är oppositionell eller tillhör fel folkgrupp, frågade sig Christian Engström och menade att det är oerhört problematiskt om myndigheter kan spåra till exempel en visselblåsare som kontaktar en journalist.

Segregerad trygghet
Hasse Aro frågade om det inte är märkligt att känslan av otrygghet ökar trots att brottsligheten minskar. Magnus Lindgren protesterade.

– Det stämmer inte. Vardagsbrott som våld i offentlig miljö, bilstölder, bankrån och butiksrån minskar och den generella tryggheten ökar i många kommuner. Men vi ser en trygghetssegregering – områden som är trygga blir ännu mer trygga och områden som är otrygga blir ännu mer otrygga.

– Dessutom ser vi en grövre brottlighet som vi måste möta med nya idéer och där spelar tekniken en oerhört viktig roll, sa han.

Björn Eriksson tyckte integritetsfrågan bör handla om hur bilder hanteras snarare än kamerornas vara eller inte vara.

– Kameran är bara en plåtburk, det intressanta är bilden och hur den säkras. För mig är det ett mysterium varför man har skrivit en lag som inte tar upp bildfrågan, sa han.

Delvis förebyggande
Christian Engström menar att det är väldigt tveksamt om kameraövervakning verkar brottsförebyggande.

– Om vi jämför i dag med för 20 år sedan har vi upplevt en dramatisk ökning av antalet kameror, men det har inte skett någon dramatisk minskning i antalet brott, även om det gått ned lite grann. Det finns undersökningar som visar att det förbättrar säkerheten mer att sätta upp gatubelysning än att sätta upp kameror.

även moderatorn Hasse Aro menade att det inte finns belägg för att säkerhetskameror är brottsförebyggande men han fick genast mothugg av både Björn Eriksson och Magnus Lindgren.

– Kanske är det så totalt sett, men i enskilda fall som huliganism och vid bankomater verkar kameror förebyggande, sa Björn Eriksson.

– Kameror har förebyggande effekt när det gäller skadegörelse och tillgreppsbrott, däremot betydligt sämre när det gäller att förebygga våldsbrott, sa Magnus Lindgren, som dock framhöll att den största fördelen med kameraövervakning är att det bidrar till att lösa fler brott.

– Problemet med låg brottsuppklarning kan inte tillskrivas kamerorna utan att svensk polis befinner dig i kris, menade han.

Björn Eriksson tog upp en annan aspekt på detta med kameror och brottsuppklarning, när han varnade för att vi hamnar i en situation där vi tillåts använda kameror, men att de – med hänsyn till integritetsskydd – inte får vara tillräckligt bra för att kunna användas för brottsutredningar.

Organiserad brottslighet
Magnus Lindgren avslutade debatten med att betona att det krävs åtgärder för att ta itu med den grova organiserade brottsligheten.

– Det är ett nytt Sverige i dag jämfört med på 1970- och 1980-talet. Vi kan inte möta det med gårdagens metoder, det krävs nya lösningar, nya samverkansformer men också ny teknik. Visst, integriteten ska beaktas, men det måste någon gång talas om integritet för de potentiella offren och de drabbade, inte alltid om de destruktiva krafternas integritet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng