2010-05-09

Jan Andersson och Dick Malmlund fick utmärkelse

JAn Andersson, Generaldirektör på BRÅ, tv och Dick Malmlund, säkerhetschef Svensk Handel, th

JAn Andersson, Generaldirektör på BRÅ, tv och Dick Malmlund, säkerhetschef Svensk Handel, th

Den 6 maj utdelades Svenska Stöldskyddsföreningens, SSF, förtjänsttecken. SSF:s förtjänsttecken går till personer som på ett avgörande sätt har bidragit till SSF:s brottsförebyggande arbete. Förtjänsttecknet delades denna gång ut till Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel och Jan Andersson, Generaldirektör på Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

- Dick har arbetat med säkerhet i hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan 1990 som säkerhetschef på Svensk Handel, där han har ständig jour för organisationens 13 000 medlemmar. Dick är alltid tillgänglig, tydlig och inte rädd för att säga vad han tycker. Det tillsammans med hans kompetens har gjort honom till en efterfrågad person hos media. Dick Malmlund har blivit ett varumärke och jag tror att man vågar påstå att han för allmänheten har gett ”säkerhetschefen ett ansikte”, säger Tomas Norderheim, ordförande i SSF:s styrelse.

- Jan Andersson har en gedigen bakgrund inom det brottsförebyggande området. Han har arbetat på BRÅ sedan i början av 1980-talet och har doktorerat i kriminalsociologi. Vad som utmärker Jan är att han som forskare också brinner för att se effekterna av forskningen det vill säga att omsätta forskningsresultatet till praktisk tillämpning, till exempel inom polisen och det brottsförebyggande arbetet, säger Annika Brändström, vd på SSF.

SSF är en ideell förening som förebygger brott i samarbete med bland annat polisen och försäkringsbranschen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng