2016-05-02

IT-säkerhetsexpo kompletterar Skydd-mässan

Magnus Eriksson, projektchef för Skydd på Stockholmsmässan.

Magnus Eriksson, projektchef för Skydd på Stockholmsmässan.

Norden största mässa inom säkerhet, brandskydd och räddning – Skydd 2016 – kommer i år att hållas den 25 – 27 oktober på Stockholmsmässan. Nytt för i år är att Nordic IT Security arrangeras under samma tak den 26 oktober.
– Skydd är främst ett forum för fysisk säkerhet och att vi får en väletablerad IT-säkerhetsutställning och konferens som arrangeras parallellt under en dag tillför ett väsentligt mervärde för våra besökare och utställare, säger Magnus Eriksson, projektchef för Skydd på Stockholmsmässan.

Samarbetet mellan Stockholmsmässans arrangemang Skydd och Nordic IT Security, som drivs av Copperberg AB, handlar förstås om synergier även om de var och en arbetar oberoende av varandra.

– Att Nordic IT-Security arrangeras under pågående Skydd-mässa och under samma tak, kommer generera fler intressanta besökare och bidra till att SKYDD blir en ännu bättre mötesplats, säger Magnus Eriksson.

Skydd är Nordens största säkerhetsmässa och har ett fokus på fysisk säkerhet. Senast evenemanget arrangerades, 2014, registrerades 12 253 besökare och knappt 200 utställare.

Inom det nischade området informationssäkerhet har Nordic IT Security samma marknadsledande position. Under 2015 lockade evenemanget 45 utställare och drygt 800 besökare.

– Med Nordic IT-Security som ett parallellarrangemang kan fler säkerhetsansvariga attraheras till SKYDD, då det totala utbudet utgör en unik one-stop-shop för att hitta lösningar till deras säkerhetsbehov, säger Magnus Eriksson som menar att många säkerhetsansvariga ser stora fördelar att på en enda plats kunna överblicka marknaden för såväl fysisk säkerhet som informationssäkerhet.

Lisa Bergström, vd för Copperberg AB, arrangören av Nordic IT-Security, uttrycker också stor tillfredställelse över samarbetet.

– Jag är mycket glad över överenskommelsen med Skydd. Det är verkligen ett logiskt partnerskap som ger deltagarna en plattform som omfattar både virtuella som fysiska säkerhetsutmaningar, kommenterar hon.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng