2020-11-01

Inventeringen av skyddsrummen ska bli mer effektiv

Genom ett förändrat arbetssätt menar MSB att myndigheten nu ska  kunna inventera skyddsrumsbeståendet mer effektivt på sikt. Samtidigt har regeringen föreslagit en utredning som ska se över hur ett modernt befolkningsskydd ska vara utformat i Sverige.

Det finns över 64 000 skyddsrum i Sverige och MSB är ansvarigt för att se över skyddsrumsbeståendet i Sverige – och har även en central och drivande roll i utvecklingen av Sveriges beredskap för kriser och krig. Skyddsrummen är en del av befolkningsskyddet, som handlar om att skydda och rädda civilbefolkningens liv, enskild egendom och civil allmän egendom. Nu genomför myndigheten ett förändrat arbetssätt för att säkerställa att alla skyddsrum i Sverige är funktionsdugliga. MSB går från att genomföra kontroller till att nu endast utöva tillsyn under en period. Under hösten kommer cirka 4 000 tillsynsbesök att genomföras, något som kan jämföras med de 830 tillsynsbesök som genomfördes under hösten 2019.

– Genom att endast använda oss av tillsyner från och med hösten 2020 och tills vidare så genomför vi fler antal fysiska besök på skyddsrum och får på så vis en bättre helhetssyn. Beslutet är fattat som ett led i många diskussioner under några år hur MSB ska få en bättre bild av skyddsrumsbeståndet. Detta är ingen ambitionsminskning utan frågan är prioriterad för MSB inför 2021 och hänger ihop med utvecklingen av vårt totalförsvar, säger Anders Johannesson, enhetschef på MSB.

Skillnader på skyddsrumstillsyn och skyddsrumskontroll är att vid en skyddsrumstillsyn kontrolleras ett antal utvalda tillsynspunkter samt registeruppgifter i det aktuella skyddsrummet. Vid en skyddsrumskontroll görs en fullständig kontroll av skyddsrummets alla funktioner.

Regeringen har föreslagit en utredning som ska se över hur ett modernt befolkningsskydd ska vara utformat i Sverige. MSB anser att det är positivt att regeringen har föreslagit en utredning om framtidens skyddsrum och varningssystem.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng