2019-09-16

Intervju med Great Securitys VD om förvärv och affärsmodeller

Patrik Forsberg, VD för Great Security.

Great Security har växt fort de senaste åren främst genom ett antal förvärv och omsätter nu cirka 600 miljoner kronor. Bolaget har valt att integrera de uppköpta bolagen.

– Vi vill dra nytta av ett varumärke både lokalt men också centralt, säger VD Patrik Forsberg I en intervju som är publicerad i det senaste numret av tidningen Detektor och som nu också Securityworldmarkety.com  publicerar.

Great Security grundades 2007 och Patrik Forsberg blev bolagets VD 2012. Under åren 2013–2017 fördubblade bolaget nästan försäljningen och innan Pangolin slogs samman med Great Security i slutet av 2017 var omsättningen uppe i nästan 300 miljoner kronor och med tillkomsten av Pangolin blev det nya Great Security ett halvmiljardsföretag. Därefter har Great Security fortsatt att köpa bolag och omsätter i dag 600 miljoner kronor.

– Vi var starka i sydvästra Sverige medan Pangolingruppen var helt centrerad till Stockholm. Så det blev fin match, säger Patrik Forsberg.

Och därefter har ni gjort en mängd förvärv?

– Ja, och vi tittar hela tiden på nya förvärv men vi är väldigt noga med att det inte bara blir förvärv för förvärvandets skull. Det är en pågående process.

Vad har ni för käpphästar när ni köper bolag?

– Det kan vara att höja kompetensen eller ta in ny kompetens, men också geografisk matchning. Vi är starka längs hela västkusten mellan Malmö och Göteborg och i Stockholm. Vi tittar på andra ställen – överallt där det finns människor, många företag och där det händer saker.

Blickar ni utomlands mot andra skandinaviska länder?

– Absolut, vi har en uttalad strategi om att vi ska vara ett nordiskt säkerhetsföretag. Sverige är vår hemmamarknad men vi skulle kunna ta steget in i något av de andra nordiska länderna i morgon, det handlar om att hitta rätt bolag med rätt människor och det ska passa med vår företagskultur.

Ni integrerar företagen ni förvärvar medan Prosero – ett annat bolag som förvärvat mycket de senaste åren – låter dem behålla sitt namn. Hur ser du på deras strategi kontra er?

– Vi tror att vi kan dra nytta av varandra och för oss känns det naturligt att vi jobbar med varumärket och kulturen på Great Security. Vi vill dra nytta av vårt varumärke både lokalt och centralt. Prosero har förvärvat jättefina bolag lokalt och gör det otroligt bra, jag har stor respekt för Proseros strategi och jag önskar dem all lycka.

Vad är fördelen med er förvärvsstrategi?

– För oss har det varit bra när vi jobbar med större kunder som känner att de vet vad de får i olika delar av landet. Vi har haft den här strategin redan från dag ett när vi slog ihop de första tre bolagen – vi ska vara ett bolag och allt som tillkommer ska bli en del av Great Security.

Hur går ni tillväga när ni integrerar ett nytt bolag?

– Vi har stor respekt för bolagens kultur och vill inte att namn, affärssystem och kultur ska ändras på en natt, utan vi menar att det kan ta upp till tre år innan ett bolag blir fullt integrerat i Great Security. Vi är väldigt tydliga från början med att bolaget kommer att byta namn men det är väldigt viktigt för oss att de inte känner att allt de har byggt upp bara försvinner. Vi vill inte byta ut kultur, vi vill integrera kultur. Och vi vill alltid att ägarna ska vara kvar eftersom vi förvärvar bolag med människor som vi tror på.

Vad är ditt fokus just nu i rollen som VD?

– Jag lägger mest tid på att få människor att trivas när de kommer till Great. Alla bolag vi förvärvar är entreprenörsdrivna bolag och vi försöker kombinera att växa som bolag med att behålla entreprenörskapet. Det är lätt att gå vilse på vägen när man blir större och det är också därför som vi har valt ett decentraliserat ledarskap.

Kan du ge exempel på det?

– Vi vet av erfarenhet att tekniker är vana att prata med sin gamla ägare om till exempel en borrmaskin eller en dator är trasig och de behöver hämta ut en ny. Vi jobbar med att behålla den där närheten, det blir lätt opersonligt om de ska börja vända sig till någon centralt.

Hur stora ska ni bli?

– Vår styrelseordförande Håkan Winberg har gått ut och sagt att vi ska upp till 2 miljarder i omsättning i Norden inom ett antal år. Men vi vill växa med lönsamhet och inte bara för växandets skull.

Vilka kundsegment blir mest intressanta framöver?

– Tittar vi på större bolag i dag så tror jag att det kommer att bli en betydligt ökad efterfrågan på att ha integrerade system och att kunna styra sitt system på ett enkelt sätt. Brandlarm och annat är inte integrerat fullt ut i dag men det tror jag att det kommer bli.

Ni ägs av investmentbolaget MVI, när kommer Great Security säljas?

– MVI är största ägare, näst största ägare är gamla Great Security och det finns ett gäng delägare så ägarskapet är ganska spritt. Välskötta bolag är alltid potentiellt säljbara oavsett vilken bransch det handlar om och det gäller ju även de största börsbolagen. Men det här är ingenting som påverkar vår vardag.

Text och bild: Henrik Söderlund

Fotnot:Intervjun med Patrik Forsberg är publicerad i tidningen Detektor nr 3/2019. I samma utgåva intervjuas Prosera Security Groups VD Mikael Norlander.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng