2015-03-16

Inget attentat bakom moskébrand i Eskilstuna

Inget attentat ligger bakom branden i moskén i Eskilstuna den 25 december 2014. Det har polisen kunnat utesluta i den förundersökning som nu är klar. Av utredningen har det dock inte framkommit exakt hur branden startade.
– Den samlade utredningen bedöms av polisen utesluta ett "attentat" mot moskén utifrån. De uppgifter som kom till polisen, medan polis- och räddningsinsatsen vid själva branden fortfarande pågick, om att någon eller några personer skulle ha kastat in något i moskén och sprungit från platsen kan avfärdas. Det finns ingenting i utredningen som styrker att det handlar om något annat än helt obefogad ryktesspridning bland åskådare på platsen, säger Fredrik Wallén, Tf. kommunikationschef i Polisregion öst.

Flera omfattande tekniska brandorsaksutredningar som involverat polisens tekniker, nationellt forensiskt center (NFC) och räddningstjänsten visar på att branden startat i en hög med kläder, tillhörande besökare, inne i lokalen. Klädhögen låg i vad som kan benämnas ett kapprum/samlingsrum bredvid den större samlingssal som använts för bön. Under tiden för brandens start har det rört sig moskébesökare, i första hand barn, i det aktuella rummet.

Hittade inte orsak
I den brandtekniska utredningen från NFC bedömer den sakkunnige att det underlag som finns talar för att branden startat genom "lek med eld, anläggning eller våda". Exakt varför branden startade kan alltså inte utredningen visa.

De tekniska undersökningarna utesluter att kläderna antänts med hjälp av någon brännbar vätska och någon överhettad elektronisk utrustning bedöms inte vara inblandad (någon köksutrustning förekommer överhuvudtaget inte i utredningen). Men högen innehöll bland annat kläder av syntetmaterial som bedöms ha kunnat antändas lätt av hög värme eller någon form av tändmedel (det vill säga till exempel, tändare eller tändsticka).

I ärendet har cirka 85 förhör hållits. Bland annat har alla som kunnat identifieras av de som rört sig i rummet där branden startade förhörts. Av förhören har inte framkommit hur branden startade.

Attentat utesluts
Genom de tekniska undersökningar och mängden av förhör kan det uteslutas att branden startat genom att något kastats in i lokalen och det finns inga uppgifter alls i utredning som pekar på att för moskén utomstående personer funnits i den när branden startade.

Utredningen kan överhuvudtaget inte styrka att något uppsåtligt brott begåtts och inte heller hur, samt i så fall av vem eller vilka, något tänkbart oaktsamhetsbrott skulle ha skett. Någon person som kan misstänkas för brott förekommer inte i utredningen.

– Eftersom inget brott kan styrkas och det bedöms att alla möjliga utredningsåtgärder är gjorda kommer därför förundersökningen att läggas ner. Motiveringen till nedäggandet är " Fortsatt utredning förväntas ej leda till att brott kan styrkas. Den tekniska utredningen från polis och räddningstjänstens brandorsaksundersökning ger inget klart besked om hur branden startat. Förhör i ärendet har ej heller visat vad som orsakat branden", avslutar Fredrik Wallén.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng