2016-02-15

Ingen kameraövervakning på kalmartåg trots upprepade hot

Kalmar länstrafik (KLT) får inte kameraövervaka sträckan mellan Emmaboda och Kalmar trots att tågpersonal vid flera tillfällen utsatts för hot, skriver Barometern OT.
Efter flera fall av hot och även våld mot tågpersonal har KLT tillsammans med Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken, ansökt om att få införa kameraövervakning på tre tågsträckor: Hässleholm–Växjö, Emmaboda–Karlskrona och Emmaboda–Kalmar.

I ansökan uppger KLT att personal på Kustpilen utsatts för hot åtta gånger mellan november 2010 och mars 2014. I augusti avslog ändå länsstyrelsen ansökan och menade att företagen inte visat att övervakningsintresset skulle väga tyngre än integritetsintresset. Domen överklagades dock till förvaltningsrätten.

Enligt Barometern OT menade förvaltningsrätten att Krösatågen varit utsatta för brott så pass mycket att det skulle kunna vara aktuellt med säkerhetskameror. Men att detta endast skulle ses som ett komplement till andra brottsförebyggande åtgärder. Förvaltningsrätten slog fast att företagens åtgärder hittills inte varit så omfattande att kameraövervakning skulle kunna ses som ett komplement.

I senaste domen från kammarrätten i Jönköping får dock företagen delvis rätt. Krösatågen på sträckan Hässleholm–Växjö får utrustas med kameraövervakning eftersom trafikbolagen tydligt visat att flera hot och även misshandel av tågpersonal har förekommit på sträckan.

"Vad gäller de andra sträckningarna har inte åberopats några händelser eller incidenter som indikerar att de vidtagna åtgärderna inte varit tillräckliga för att upprätthålla säkerheten och beivra brott", skriver rätten i sitt beslut, enligt Barometern OT.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng