2020-08-16

"Inför krislagstiftning och nationellt säkerhetsråd"

Pål Jonson (M) och Hans Wallmark (M) menar att pandemin gett länder som Ryssland och Kina nya möjligheter att agera fientligt mot väst och att Sveriges säkerhet och beredskap måste stärkas för att möta de hot, risker och sårbarheter som detta medför.

De båda Moderaterna som är försvarspolitisk talesperson respektive utrikespolitisk talesperson, skriver i en debattartikel i Expressen att Sverige måste stärka sin beredskap. De hänvisar till den nyutkomma rapporten ”Perspektiv på pandemin” från FOI som menar att det finns betydande svagheter i Sveriges krisberedskap. Bland annat brister i ledning och samordning samt en otillräcklig försörjningsberedskap inom vissa sektorer.

Förutom att öka försvarsanslaget vill Jonson och Wallmark stärka Sveriges försörjningssäkerhet, införa en krislagstiftning för att ge staten större rådighet vid kriser och exceptionella händelser, inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern samt inrätta en myndighet för psykologiskt försvar och ett nytt cybercenter med en egen budget samt införa lagstiftning för att kontrollera direktinvesteringar.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng