2017-09-26

Imorgon öppnar Security User Expo – med gratis konferenser

3 109 registrerade besökare noterades när Security User Expo arrangerades 2015. Då ägde evenemanget rum i tre dagar.  I år är arrangemanget nerkortat till två dagar.

3 109 registrerade besökare noterades när Security User Expo arrangerades 2015. Då ägde evenemanget rum i tre dagar. I år är arrangemanget nerkortat till två dagar.

I morgon öppnar Security User Expo på Bella Center i Köpenhamn. Under två intensiva dagar kommer säkerhetslösningar för alla tänkbara säkerhetsbehov att visas på utställningen.

Den parallellt pågående konferensen påbörjas med ett pass med rubriceringen "Terror - och hur säkrar vi det" där justitieminister Søren Pape Poulsen (C) öppningstalar och ska berätta om sin och regeringens syn på terrorhotet.

Årets Security User Expo skiljer sig från tidigare upplagor.

– Konferenspassen äger rum på en öppen scen i utställningen så att alla besökare har möjlighet att kostnadsfritt se alla anföranden. Hela arrangemanget är också sker över två dagar istället för tre dagar som föregående upplagor. Det ska bli spännande och se vilken effekt dessa två åtgärder får, säger Deniz Baykal, projektchef för Security User Expo som arrangeras av AR Media International för fjärde gången.

Säkerhetsindustrin växer stadigt i takt med att trygghetsfrågorna får allt större utrymme i medierna och hamnar allt högre upp på företagens och myndigheternas agendor.

Allt mer effektiva och användarvänliga produkter till allt lägre priser har ökat säkerhetssystemens attraktionskraft och tillgänglighet. Med hjälp av digitaliseringen öppnas nya möjligheter och det kommer utställningen ge många exempel på.

Intelligens och cybersäkerhet
Efter förmiddagens terror-konferens som inleder Security User Expo, arrangeras den danska upplagan av ”Trygghetskamerans dag” och där betonas just möjligheterna som digitaliseringen medger – men också riskerna. Dagens huvudämnen är nämligen videoanalys och cybersäkerhet. En expertpanel, bestående av företrädare från ledande tillverkare, kommer att belysa hur videoanalys kan användas och bidra till brottsbekämpning samt ge andra mervärden. Men också cybersäkerhet står på agendan, hur kan tillverkarna bidra till att försvåra för att deras produkter hackas för att skicka skadlig kod i nätverk. Just kameror och NVR-enheter är ofta måltavlor för kriminella som vill ta sig in i nätverk. Moderator på Trygghedskamerans dag är journalisten Anders Kjærulff, välkänd programledare på radiostationen Radio24syv.

Internet of Things
Torsdag morgon öppnar med en mini-konferens om Internet of Things. Det inleds med ett anförande på engelska av James McHale, analytiker på marknadsundersökningsföretaget. Det kommer handla om ”Hvad driver marknaden för IoT i byggnader”.

Därefter talar Per Björkdahl, ordförande för ONVIFs styrkommitté , om ”Hur man skapar välfungerande standarder” för att säkerhetselektronik ska kunna fungera tillsammans.

Slutligen förklar Frans la Cour, Copenhagen Solutions Lab, hur Köpenhamn ska bli en av världens smartaste städer och hur det ska kunna kombineras med hög säkerhet.

Open Forum
På mässan kan besökare också få en gratis uppdatering om vad som händer inom säkerhetstekniken från som levererar lösningarna. Årets Open Forum-värdar utgörs av marknadsledarna Milestone Systems, Vanderbilt och Nexus.

Danskar och svenskar
Security User Expo är Danmarks största säkerhetsmässa och har lockat runt 3000 besökare sedan starten 2011. I år är evenemanget lite kompaktare i sin tidsrymd men arrangörerna tror inte att den borttagna dagen kommer medföra ett större besökarbortfall.

– Nej, vi tror att mässan kommer locka fler människor per dag än tidigare och vi hoppas även locka svenskar, inte minst från Öresundsområdet att komma hit. Det finns ju affärer att göra på båda sidor om sundet, kommenterar Deniz Baykal avslutningsvis.

Fotnot:För mer info och gratis entrébiljett till utställning och konferenser,klicka här


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng