2017-05-08

Idag startar MSB:s event Krisberedskapsveckan 2017

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj. Runt om i landet genomförs en mängd olika kampanjaktiviteter.
Budskapet under årets kampanjvecka – "Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?" – vill väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut.

Enligt en undersökning som MSB låtit göra anser tre av fyra personer att det är viktigt med egen krisberedskap. Samtidigt uppger 40 procent av de tillfrågade att de inte vet hur man kan förbereda sig inför en samhällskris.

– Med Krisberedskapsveckan vill vi få människor att reflektera kring sina egna möjligheter att klara vardagen vid en allvarlig samhällsstörning. Vi tror att gensvaret kan bli mycket gott. Intresset för vår gemensamma säkerhet och beredskap är större än på länge, säger Nils Svartz, generaldirektör vid MSB.

Aktiviteter i kommunerna
Varje kommun bestämmer själv om och i vilken omfattning man vill delta i Krisberedskapsveckan. Kampanjaktiviteterna ska uppmärksamma invånarna på hur den egna kommunen kan påverkas vid störningar i samhällsviktiga funktioner och hur människor kan förbereda sig inför en händelse.

Studien Krismedvetenhet kommun 2016
Närmare åtta av tio personer bosatta i Sverige anser att det är viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och hälsa inför samhällskriser. Samtidigt uppger 40 procent att de inte vet hur de ska förbereda sig för att bättre klara av en vardag som plötsligt vänds upp och ner och mycket av samhällets service inte fungerar. Det visar en undersökning som MSB har låtit göra inför Krisberedskapsveckan.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng