2016-04-20

Högre förtroende för polisen

Foto: Polisen

Förtroendet för polisen ökar. Det visar SOM-undersökningen från Göteborgs universitet.
Undersökningen, som genomfördes under hösten 2015, visar att 62 procent av de tillfrågade i studien har ett mycket eller ganska stort förtroende för polisen. Det är den högsta nivån i undersökningen på 20 år.

− Det här är ett bra betyg för polisen, men det finns alltid mer att göra. Den pågående omorganisationen ska leda till fler poliser närmare medborgarna. Det borde på sikt kunna öka förtroendet hos allmänheten ännu mer, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Undersökningen visar också att polisen alltjämt är en av de samhällsinstitutioner som den svenska befolkningen har störst förtroende för. Den så kallade förtroendebalansen, där andelen med högt förtroende vägs samman med de med lågt förtroende, är +50 för polisen. Endast sjukvården med +56 och universitet/högskolor med +52 ligger högre.

Resultatet i årets SOM-undersökning går i samma riktning som Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning, NTU. Förtroendet för polisen var i senaste NTU:en den högsta sedan Brottsförebyggande rådet startade mätningen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng