2019-07-06

Hedemora har flest utsatta för brott mot person i Bergslagen

Inom polisregion Bergslagen är andelen utsatta personer störst i Hedemora och minst i Laxå. I regionen har Borlänge störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Polisregion Bergslagen har en mindre andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med riket i stort. Hedemora är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (25,5 %), medan Laxå har minst andel utsatta (7,9 %).

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Bergslagen en mindre andel utsatta jämfört med hela landet. Inom regionen är hushåll i Örebro mest utsatta för egendomsbrott, medan Rättvik har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Andelen som upplever otrygghet och oro är generellt sett något mindre i polisregion Bergslagen än i riket i stort. Inom regionen är Borlänge den kommun som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Munkfors.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng