2019-07-07

Håbo har flest utsatta för brott mot person i polisregion Mitt

Inom polisregion Mitt är andelen utsatta störst i Håbo och minst i Ovanåker. I regionen har Håbo och Hallstahammar störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Polisregion Mitt har en mindre andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med hur det ser ut för riket i stort. Håbo är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (26,3 %), medan Ovanåker har minst andel utsatta (13,4 %).

– Vad gäller egendomsbrott mot hushåll har polisregion Mitt istället en större andel utsatta jämfört med hela riket. Inom regionen är hushåll i Uppsala mest utsatta för egendomsbrott, medan Skinnskatteberg har minst andel utsatta, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Andelen som upplever otrygghet och oro är på ungefär samma nivåer i polisregion Mitt som i riket i stort. Inom regionen är Håbo och Hallstahammar de kommuner som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. Den kommun där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Nordanstig.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng