2019-07-03

Great Security digitaliserar företagens brandskyddsarbete

Great Security satsar hårt på aktivt brandskydd och plockar marknadsandelar på en än så länge oexploaterad marknad. Med nya lösningen Great Control kan kunderna hålla koll på sitt SBA-arbete i mobilen.

Appen är byggd från scratch i nära samarbete med utvecklarna och kommer att utökas med fler funktioner i framtiden.

– Great Control är en digitalisering av den gamla pärmen, där kunderna kan samla sina dokument, policys, särskilda avtal och allt möjligt kring sitt systematiska brandskyddsarbete. Man kan säga att alla som har bolag med folk anställda har krav på sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, säger Patrik Nilsson, brandskyddskonsult vid Great Security.

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att förstå brandrisker och vilka konsekvenser en brand kan medföra. Ledningen eller den som är ytterst ansvarig på företag måste värdera vilka risker som är acceptabla eller inte, och utifrån dessa risker bygga upp ett systematiskt brandskyddsarbete. På så vis kan man förebygga brand och hindra eller begränsa de skador som kan uppstå.

– De större företagen brukar vara hyfsat duktiga på det här, men när man kommer till mindre företag så finns det många som inte alls jobbar med SBA eller ens vet vad det för något. Jag har till och med varit ute på företag där man inte vet vad en brandsläckare är för något, säger Patrik Nilsson och framhåller att personalen ska ha koll på alla utrymningspunkter, brandsläckare och annan utrustning.

– Helst ska man kunna förekomma en större brand, genom att någon på företaget släcker den. Vid större bränder ska det vara säkert att utrymma lokalen. Det är mycket att gå igenom och det är viktigt att kontrollerna sköts ordentligt. Med Great Control förenklas det här arbetet, oavsett om du företräder ett företag, en bostadsrättsförening, en kommunal verksamhet eller någon annan organisation med flera anställda, konkluderar Patrik Nilsson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng