2020-11-28

Gränskontroll vid inre gräns återinförd

Häromveckan fattade regeringen beslut om att återinföra gränskontroll vid Sveriges inre gräns. Kontroll ska bedrivas till den 11 maj 2021. Tanken är att det ska bidra till landets säkerhet, ge möjlighet att upptäcka hot från potentiella gärningsmän och förhindra terrorattentat.

Regeringen bedömer andra åtgärder som otillräckliga mot bakgrund av bland annat brister i kontrollen av Schengenområdets yttre gräns. Där finns fortsatta betydande brister då kontroll inte ”sker i tillräcklig omfattning eller på ett adekvat sätt”. Många som reser in i Schengenområdet stannar inte heller i ankomstlandet utan rör sig relativt obehindrat vidare till andra medlemsstater.

– Terrorhotnivån i Sverige är fortsatt på en förhöjd nivå och vår sammanvägda bedömning är att gränskontrollerna till Sverige fortfarande behövs, säger Mikael Damberg.

Därutöver beslutade säkerhetspolischefen i februari 2020 att den sammantagna terrorhotnivån i Sverige fortfarande ska vara förhöjd, på nivå tre av fem, ett beslut som inte har ändrats.

Var gränskontrollerna ska utföras samt utformningen och omfattningen av kontrollen ska anpassas efter vad som är nödvändigt för att bemöta det ovan nämnda hotet, meddelar regeringen.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng