2020-05-05

Göteborgs prisfokus på ordningsvakter kan påverka andra kommuner

Li Jansson menar att Göteborgs upphandling av ordningsvakter borde fokusera på att ge största möjliga trygghet, inte lägsta kostnad.

Göteborg har till slut fått klartecken att anlita ordningsvakter för att göra staden tryggare. Men upphandlingen fokuserar på pris istället för kvalitet och riskerar att bli vägledande för andra kommuners trygghetsarbete, varnar Säkerhetsföretagens branschchef Li Jansson.

I en debattartikel i Expressen skriver Li Jansson att möjligheten att anlita ordningsvakter kommer stärka tryggheten för alla göteborgare. Hon tycker att mycket i upphandlingen är bra – till exempel förståelsen för att ordningsvakterna måste ha en tät samverkan med polis och att staden arrangerar en kompletterande utbildning. Men kvaliteten kommer inte att värderas tillräckligt högt i upphandlingen. ”Det finns exempelvis inget krav på tidigare erfarenhet av att ha arbetat med uppdrag med fokus på trygghet på allmänna platser eller på uppdrag av det offentliga. Göteborgs kommun avser också att utvärdera anbuden med fokus på lägsta pris i stället för att också väga in kvalitet”, skriver hon.

Skillnaden är stor jämfört med Stockholm där kvalitet står i fokus för de kommunalt anlitade ordningsvakterna, anser Li Jansson. "Utöver vanlig ordningshållning måste ordningsvakterna ha en god förståelse för samverkan med polis, socialtjänst och civilsamhälle. Varje enskild ordningsvakt behöver få förutsättningar att arbeta proaktivt och med dialog med ungdomar och andra i lokalsamhället. Det kräver en förståelse också för hur samverkan ska ske, inte bara att den ska genomföras”, skriver hon.

Li Jansson avslutar debattartikeln med att konstatera att Göteborgs upphandling kan bli vägledande för hur andra kommuner kommer att utforma sitt trygghetsarbete med ordningsvakter i framtiden. Därför måste kommunen ställa sig frågan vad syftet med upphandlingen är. Rimligen, största möjliga trygghet, inte lägsta kostnad, anser hon.

Läs hela debattartikeln här.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng