2020-10-26

Göteborg inventerar krigsorganisationen

Förutom beredskap vid väpnade angrepp handlar det också om cyberförsvar mot attacker som försöker lamslå olika samhällsfunktioner och ett psykologiskt försvar mot påverkansoperationer.

2018 fick alla kommuner i uppdrag att inom det civila försvaret arbeta med sin krigsorganisation. Sedan i fjol året arbetar stadsledningskontoret i Göteborg med planeringen och nu under hösten har arbetet intensifierats.

Samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska börja inventera sin verksamhet så det blir tydligt vad som ska prioriteras.

– Vi ska fundera på hur Göteborgs stad ska kunna fortsätta fungera i det värsta av lägen. Vi måste kunna fortsätta leverera samhällsviktig verksamhet och skapa en uthållighet. Skola och äldreomsorg, sophämtning, rent dricksvatten, avlopp och elförsörjning måste fungera – det här berör alla förvaltningar och kommunala bolag, säger Margareta Romare, projektledare för civilt försvar på avdelningen Säkerhet och beredskap på stadsledningskontoret till GöteborgDirekt.

Planeringen omfattar också riktlinjer och beredskap när det gäller krigsplacering av anställda i Göteborgs stad.

– Vid händelse av krig kommer regeringen att aktivera en reglering kring allmän tjänsteplikt, vilket innebär att anställda i bland annat kommuner är skyldiga att gå till sitt jobb. Så det är inte så att folk ska dra iväg till landet om det skulle bli krig, utan det är viktigt att alla går till arbetet och bidrar till att samhällets funktionalitet upprätthålls, säger Margareta Romare till GöteborgDirekt.

Förutom beredskap vid väpnade angrepp handlar det också om cyberförsvar mot attacker som försöker lamslå olika samhällsfunktioner och ett psykologiskt försvar mot påverkansoperationer.

– Krigföring i dag sker på många sätt. Det kan vara dataintrång som skapar kaos med elavbrott eller infrastruktur. Det finns informationspåverkan. Det finns terrorism och väpnade angrepp. Beredskapen måste vara bred, säger Margareta Romare.

Hon menar att Göteborg inte förbereder sig på något särskilt sätt jämfört med andra kommuner.

– Sedan finns ju områden i landet som anses vara strategiskt viktiga, som västkusten. Här har vi Göteborgs hamn som är ett kommunalt bolag som får planera sin verksamhet, säger Margareta Romare.

Hon betonar att alla förvaltningar och bolag redan har en krisberedskap.

– Det kan ju handla om stormar, strömavbrott eller översvämningar. Det arbetet vi gör nu är egentligen att vi skalar upp vår förmåga. Men det är inte så att vi börjar från noll.

Till våren ska ett första utkast av Göteborgs krigsorganisation presenteras. Sedan ska stadens förvaltningar och bolag fortsätta arbeta mer detaljerat.

Margareta Romare betonar också att ingen utgår från att det ska bli ett kommande krig, men att arbetet är av stor nytta för kommunen.

– Arbetet vi gör nu kommer höja hela vår förmåga att stå emot olika typer av kriser, som stora olyckor, extremväder eller utsläpp av giftiga ämnen, säger hon.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng