2016-03-27

Gemensam övning för ökad terrorberedskap i Kronoberg

Den senaste tiden har flera europeiska länder drabbats av storskaliga terroristattacker. Samtidigt uppger många anställda inom svensk polis, räddningstjänst och ambulans att de känner sig oförberedda på att hantera sådana attentat. I Kronoberg övar polis, ambulans och räddningstjänst tillsammans för att öka beredskapen.
– Med självmordsbombaren på Bryggaregatan i Stockholm i minnet tycker vi det är viktigt att blåljusorganisationerna förbättrar sin gemensamma förmåga för den typen av händelser, säger Linda Kazmierczak, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Sedan förra året pågår ett gemensamt arbete mot våldsbejakande extremism i Kronoberg. Som en del av arbetet övar befäl från polis, räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm tillsammans.

– Målet är att vi tillsammans ska tänka igenom vilka särskilda krav en storskalig terrorattack ställer på räddningsinsatsen. Det handlar till exempel om hur vi ska hantera en skadeplats som inte är säker, säger Linda Kazmierczak.

I en ny avhandling från Umeå universitet intervjuas anställda inom polis, räddningstjänst och ambulans om beredskapen för en storskalig terroristattack. Resultaten visar att många känner sig osäkra på hur de själva och deras organisation skulle klara av att hantera ett attentat med många skadade, särskilt under den första timmen.

– Det tror jag gäller även i Kronoberg. Vi är inte vana vid detta och vill tänka att det inte kan hända här. Men det är oerhört betydelsefullt att vi är förberedda och ökar vår kunskap kring hur vi ska agera om vi skulle bli drabbade, säger Thomas Asp, sektionsledare vid ambulanssjukvården på Region Kronoberg och en av övningsledarna vid den gemensamma övningen.

I samband med övningarna tas en plan fram för hur man ska jobba vidare för att stärka beredskapen. Det kan handla om att införa nya riktlinjer eller om att investera i skyddsutrustning. När sista övningsomgången genomförs i maj har sammanlagt cirka 100 polisbefäl, räddningsledare och sjukvårdsledare och SOS-operatörer övats.

– Vi behöver ständigt öka vår kunskap, men att vi har övat tillsammans är ett stort steg framåt för att öka beredskapen, säger Linda Kazmierczak.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng