2019-04-18

Gamla operativsystem – säkerhetshot inom tillverkningsindustrin

En ny rapport från Trend Micro avslöjar stora säkerhetsrisker inom tillverkningsindustrin, där så många som 65 procent av miljöerna körs med sedan länge utdaterad teknik.

Den så kallade ”fjärde industriella revolutionen”, ibland hänvisad till som Industri 4.0, innebär en ökad användning av IoT. Företag investerar i allt högre grad i att föra samman den traditionella driftstekniken med IT-nätverket. Enligt Trend Micro rör det sig ofta om enheter som inte patchats tillräckligt ofta, eller knappt alls, på grund av dess kritiska funktion i produktionskedjan.

Då miljöer som fortfarande är sårbara för mer än tio år gamla problem nu kopplas upp och läggs till i nätverket, blir de tidigare isolerade driftssystemen en enorm säkerhetsrisk för företagen, menar Trend Micro.

– Industri 4.0 gör det möjligt att öka produktiviteten, förbättra effektiviteten och tillverka produkter enligt efterfrågan, men gör samtidigt produktionen betydligt mer riskfylld, säger Ola Wittenby, VD på Trend Micro i Sverige.

Verksamhetskritiska maskiner kopplas idag upp allt eftersom industrin antar en modern tillverkningsprocess. Bland dessa finns äldre enheter, utformade innan uppkoppling ens var möjlig, vilket innebär att de dels saknar säkerhetslager, samt att de i många fall är svåra att patcha och uppdatera. Detta gör dem sårbara för såväl riktade attacker som raider så som WannaCry och NotPetya, som under de senaste åren orsakat skador för miljarder dollar.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng