2020-07-14

Fredrik Nygren avgår som styrelseledamot i Consilium

Fredrik Nygren har meddelat styrelsen i Consilium AB (publ) att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot.

Fredrik Nygren har varit styrelseledamot i Consilium sedan 2007. Sedan 2020 är Fredrik Nygren även ledamot av valberedningen, ett uppdrag som han därtill avsäger sig av samma skäl. Fredrik Nygren har meddelat att han lämnar alla sina uppdrag i bolaget med omedelbar verkan.

Valberedningen i Consilium kommer inom ramen för sitt uppdrag att presentera en ny styrelseledamot att ersätta Fredrik Nygren för tiden fram till nästa årsstämma i samband med en extra bolagsstämma som kommer att kallas till så snart ett förslag finns tillgängligt. Valberedning kommer parallellt, i enlighet med dess instruktion, att föra en dialog med bolagets röstmässigt största aktieägare för att utse en ersättare till Fredrik Nygren i valberedningen.

– Fredrik har varit en uppskattad ledamot av Consiliums styrelse under många år. Vi har största respekt för hans beslut och vill passa på att tacka honom för att med stort engagemang, kunskaper och erfarenhet berikat Consiliums styrelsearbete genom åren, säger Erik Lindborg, styrelseordförande i Consilium AB (publ).


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng