2017-02-27

”Framtiden är ljus om politikerna ser pragmatiskt på trygghetsfrågorna”

Björn Eriksson har varit Säkerhetsbranschens ordförande sedan branschorganisationen bildades 2013. I april håller Säkerhetsbranschen sitt årsmöte och den 71-årige ordföranden har förklarat sig tillgänglig för återval. Securityuser.com har träffat Björn Eriksson för att höra hur han ser på sitt uppdrag.
Björn Erikssons energi är exceptionell. Här finns passion som täcker många områden, inte bara trygghet och säkerhet utan också idrotten, vilket han bland annat får utlopp för som styrelseordförande i såväl Riksidrottsförbundet som GIH. Dessutom leder han det så kallade "Kontantupproret" som fått stor massmedial uppmärksamhet, inte minst internationellt. Hur orkar karln?

– Det är ju så roligt. Jag brinner för att förändra saker till det bättre. De många olika uppdragen är inte alltid lika med en pressande arbetsbelastning, ofta ger de synergier. Idrotten brottas mycket säkerhetsfrågor och då är min bakgrund som rikspolischef och min nuvarande roll i Säkerhetsbranschen en kompetensfördel, svarar Björn Eriksson som är glasklar över vad han prioriterar högst på agendan för säkerhetsfrågor.

– I korthet är det en mer effektiv polis och ett tryggare samhälle. De resurser som säkerhetsföretagen förfogar över kan starkt medverka till att det målet nås. Jag tror nämligen att vårt rättsväsen skulle kunna höja sin effektivitet avsevärt om polisernas arbetsuppgifter blev renodlade och mer fokuserade på att förebygga och utreda brott än de är idag, säger han och utvecklar sitt resonemang.

– Det är inte bara väktare som kan effektivisera polisen. Teknik bör användas i betydligt större utsträckning än vad som sker idag, både i förebyggande och utredande syfte. Framför allt åsyftar jag kameraövervakning, men också annan teknik.

– Vidare tycker jag att säkerhetsföretag inte bör stängas ute från att bedriva privat brottsutredningsarbete, när vem som helst faktiskt kan starta en sådan verksamhet.

LäS HELA INTERVJUN I SENASTE NUMRET AV SECURITYUSER, TILLGäNGLIG SOM E-TIDNING HäR.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng