2020-02-23

FRA: Dagliga cyberattacker mot Sverige

FRA konstaterar att statliga aktörer angriper kritisk infrastruktur i Sverige. Foto: FRA

Sverige utsätts för aggressiva cyberattacker dagligen enligt Försvarets radioanstalt (FRA). Den senaste tiden har myndighetens fokus ökat på så kallade hybridhot, som allvarliga it-angrepp, påverkansoperationer och sabotage.
– I den bemärkelsen befinner vi oss i ett slags gråzon redan nu, säger Björn Lyrvall, generaldirektör på FRA, till TT.

I sin årsrapport pekar myndigheten på att det spända och osäkra omvärldsläget fått FRA:s uppdragsgivare – regeringen, försvaret, Säpo och polisen – att begära allt mer information från signalspaning. Det gäller allt från underrättelserapportering till uppgifter om militär verksamhet i Sveriges närområde och internationell terrorism.

– Förväntan och kraven på att vi ska komma med tidskritisk rapportering är hög. Det är ett konstant tryck, säger Björn Lyrvall.

På senare år efterfrågas allt mer information som rör hybridhot och så kallad ickelinjär krigföring. Det innefattar exempelvis påverkansoperationer, cyberhot, desinformation och sabotage.

– Det har skett en väsentlig ökning vad gäller antalet aggressiva attacker mot svensk kritisk infrastruktur, inte minst mot myndigheter och statliga bolag, säger Björn Lyrvall.

FRA konstaterar att statliga aktörer angriper kritisk infrastruktur i Sverige. Syftet kan exempelvis vara att allvarligt störa viktiga samhällsfunktioner vid en eventuell kris- eller krigssituation. FRA bedömer också att det internationella terrorhotet mot Sverige är allvarligt. Under året har man stöttat Säpo i "ett antal större operationer".

– Vi har ett nära samarbete med Säkerhetspolisen, både om hur internationell terrorism utvecklar sig på ett övergripande plan, men också mer specifikt hur terroristnätverk planerat attacker mot svenska mål och där har vi bistått med, som jag tror, värdefull information som har kunnat stoppa den här typen av attacker, säger Björn Lyrvall.

Han vill inte gå närmare in på vilka nätverk som ska ha planerat attacker eller vilka svenska mål som skulle ha varit aktuella.

Under året har FRA också genomfört spaningsflygningar i östra Medelhavet med anledning av konflikten i Syrien.

– Även i ett kris- och konfliktområde som ligger längre bort kan det finnas betydande intresse för oss att bidra med beslutsunderlag till våra uppdragsgivare.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng