2019-06-24

Förvaltningsrätten ändrar DI:s beslut om kamerabevakning vid gränsövergångar

Förvaltningsrätten har i tre mål som berör Tullverkets kamerabevakning av Öresundsbron, Värtahamnen och Helsingborgs hamn beslutat enligt Tullverkets önskemål vad gäller den tekniska utrustningen.

Tullverket och Datainspektionen var överens om att kamerabevakning skulle få ske på Öresundsbron, i Värtahamnen och i Helsingborgs hamn. Tullverket ville dock använda viss teknik för att läsa av och analysera passerande fordons registreringsskyltar i en central server och inte direkt i kamerorna. Datainspektionen bestämde emellertid att avläsning och analys av registreringsskyltarna skulle ske direkt i kamerorna.

Efter att Tullverket överklagat Datainspektionens beslut till förvaltningsrätten hade domstolen att ta ställning till om kamerabevakningen kunde tillåtas utan att avläsning och analys av registreringsskyltarna skedde direkt i kamerorna.

– Förvaltningsrätten har bedömt att de överklagade besluten ska gälla utan de aktuella villkoren och att avläsning, beskärning och analys av registreringsskyltar därför inte måste ske direkt i kamerorna, säger Mats Mossfeldt, rådman.

I mål om kamerabevakning ska förvaltningsrätten göra en avvägning mellan intresset av att bevaka en viss plats och den enskildes integritetsintresse. Med hänsyn till att Öresundsbron, Värtahamnen och Helsingborgs hamn trafikeras av ett stort antal människor och att majoriteten av dessa inte gjort sig skyldiga till eller misstänks för något brott väger integritetsintresset tungt.

Platserna är dock inte av privat karaktär utan gränsövergångar och det finns därför enligt förvaltningsrätten ett tungt vägande intresse av att bevaka platserna i brottsförebyggande och brottsbekämpande syfte samt för att genomföra tullkontroller. Förvaltningsrätten anser att intresset av att bevaka Öresundsbron, Värtahamnen och Helsingborgs hamn väger tyngre än enskildas integritetsintresse.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng