2016-03-05

Försvarsutskottet: Se över fler utbildningsorter för brandmän

Regeringen bör se över hur utbildningen för deltidsbrandmän kan ges på regional eller lokal nivå. Det menar försvarsutskottet som konstaterar att många kommuner fortfarande har stora problem att rekrytera brandmän på deltid. Försvarsutskottet tycker också att informationen till allmänheten om den enskildes ansvar vid kris eller krig måste förbättras.
Försvarsutskottet har i flera omgångar behandlat rekryteringsproblematiken av brandmän på deltid. Framförallt är det glesbygdskommuner som har svårt att hitta utbildad personal. Enligt flera motioner från M, C, L och KD borde utbildningarna ges på fler orter då långa resvägar kan göra att människor avstår att utbilda sig till deltidsbrandmän. Som det är i dag ges deltidsutbildningen bara på två ställen i landet, i Revinge utanför Lund och på Sandö, norr om Härnösand. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig för utbildningen.

Försvarsutskottet vill nu att regeringen undersöker hur deltidsutbildningen skulle kunna genomföras på regional och lokal nivå. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Information vid kris
Försvarsutskottet tycker också att myndigheters och kommuners information till allmänheten vid kris eller krig måste förbättras. Det gäller framförallt information om den enskildes eget ansvar. Det finns redan i dag särskilda lagstadgade regler, så kallade föreskrifter, om hur allmänheten ska få information av myndigheter under en kris. Men enligt försvarsutskottet saknas det krav på att informationsinsatserna också ska handla om individens eget ansvar och beredskap i ett förebyggande syfte.

Ett enigt utskott tycker därför att riksdagen, i ett andra tillkännagivande, ska uppmana regeringen att se över detta.

Källa: Riksdagen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng