2017-05-24

Förslag vill låta MSB ansvara för kommunikation mellan blåljusaktörer

Inrikesministern har idag tagit emot redovisningen av ett tilläggsuppdrag som handlar om vilken eller vilka aktörer som föreslås ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad säker kommunikationslösning samt hur befintlig statlig infrastruktur kan utgöra en del av kommunikationslösningen.
– Polisen, räddningstjänsten och försvaret måste kunna kommunicera säkert och effektivt, både i vardag och vid kriser. Det nuvarande radiosystemet Rakel behöver kompetteras eller ersättas med ett modernare system, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Utredaren föreslår att:
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får ansvar för att samordna samhällsaktörernas behov, bl.a. avseende kommunikationslösningens funktionalitet och säkerhet. MSB får också ansvar för att utöva tillsyn över att lösningen möter uppställda krav.
  • Teracom tilldelas ett samhällsuppdrag att etablera, driva och förvalta kommunikationslösningen. I detta ingår etablering av nödvändig infrastruktur för kärnnät och radionät, operatörskap samt avtal om roamingsamverkan med allmänna operatörer.
  • Trafikverket får ansvar för att bistå med grundläggande transmission genom nationellt stamnät med utgångspunkt i myndighetens egna resurser, vid behov kompletterade med kapacitet från bl.a. Affärsverket svenska kraftnät.
ärendet kommer nu att beredas vidare inom Regeringskansliet.

På uppdrag av regeringen förbereder MSB sedan tidigare hur en framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska kunna utvecklas.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng