2016-04-29

Förslag på informationsutbyte mot organiserad brottslighet

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag för att underlätta myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Exempel på myndigheter är skatteverket, försäkringskassan, polisen, ekobrottsmyndigheten.
– Våra myndigheter måste ha tillräckligt bra verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.
– Om en myndighet upptäcker något de bedömer skulle kunna vara relaterat till grov organiserad brottslighet så ska denna information kunna delges till en mindre grupp på andra myndigheter, säger Anders Ygeman.

Enligt regeringen är det av stor betydelse att myndigheter kan samverka mot organiserad brottslighet.

– Regeringen föreslår en ny lag om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet. underlätta informationsutbytet mellan myndigheter som samverkar för att förebygga, förhindra eller upptäcka viss organiserad brottslighet, säger Anders Ygeman.

För att värna om enskildas integritet ska uppgiftsskyldigheten endast omfatta sådana fall där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat. De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uppgiftsskyldigheten ska gälla är bland annat att samverkan är formaliserad genom ett särskilt beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 augusti 2016.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng