2017-02-23

Försäkringsbranschen granskar anlagda bilbränder

Bilbränder är kostsamma skador och under 2015 betalade försäkringsbranschen ut närmare 157 miljoner kronor i skadeersättning. Nu vill försäkringsbranschen lägga extra resurser på dessa skador för att utreda i vilken utsträckning försäkringsbedrägerier kan vara en orsak till anlagda bilbränder.
– Bränderna skapar otrygghet i samhället. Försäkringsbranschen vill ta sitt ansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är en vanlig orsak till bilbränder. Vi kommer därför att titta extra på denna typ av skador, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Försäkringsbedrägerier är ett brott med ett stort mörkertal. årligen betalar de svenska skadeförsäkringsbolagen ut omkring 50 miljarder kronor i skadeersättning. En grov uppskattning är att försäkringsbedrägerier utgör mellan 5 till 10 procent av dessa utbetalningar.

Under 2016 genomförde försäkringsbranschen 7417 bedrägeriutredningar vilket är en ökning jämfört med 2015 då 6967 bedrägeriutredningar genomfördes. Bedrägeriutredningarna ledde till att försäkringsbolagen avböjde skadeutbetalningar till ett värde av 471 miljoner kronor. Totalt gjordes 391 polisanmälningar av misstänkta försäkringsbedrägerier.

– Försäkringsbedrägerier gör att ärliga försäkringstagare drabbas av högre premier. Därför är det viktigt att försäkringsbranschen arbetar aktivt med att upptäcka och förebygga bedrägerier, säger Mats Galvenius.

Motorskador utgör en hög andel av de skadeersättningar som avböjdes under 2016. 137 miljoner kronor av de avböjda skadeersättningarna var motorskador, en ökning med 5 procent jämfört med 2015. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier från branschorganisationerna Larmtjänst och Svensk Försäkring.

– Genom fördjupade utredningar av bilbränder vill vi försvåra för dem som planerar att använda denna metod för att begå försäkringsbedrägerier. På så sätt hoppas branschen kunna bidra till att öka tryggheten i samhället och minska belastningen på polis och räddningstjänst, säger Mats Galvenius.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng