2017-02-27

Försäkringsbolagen gjorde fler bedrägeriutredningar 2016

Under 2016 genomförde sakförsäkringsbolagen 7417 bedrägeriutredningar och totalt avböjdes skadeersättningar till ett värde av 471 miljoner kronor. Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring publicerat.
Under 2016 genomförde sakförsäkringsbolagen 7417 bedrägeriutredningar, en ökning jämfört med 2015 då det genomfördes 6967 bedrägeriutredningar. Totalt avböjdes skadeersättning till ett värde av 471 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med 2015. Men försäkringsbedrägerier är ett brott med ett högt mörkertal och årligen uppskattas försäkringsbedrägerier kosta omkring 2,5 – 5 miljarder kronor.

Under året polisanmäldes totalt 391 försäkringsbedrägerier varav 330 anmälningar gjordes av försäkringsbolagen.

– Långt ifrån alla försäkringsbedrägerier polisanmäls. Från Larmtjänsts sida ser vi gärna att försäkringsbolagen polisanmäler fler misstänkta bedrägerier. Under 2016 har antalet polisanmälda försäkringsbedrägerier från försäkringsbolagen ökat med 6 procent, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

För att motverka försäkringsbedrägerier och för att skydda försäkringskollektivet har försäkringsbranschen under senare år intensifierat det branschgemensamma arbetet. Under 2017 kommer försäkringsbranschen genomföra en branschgemensam kontrollaktivitet för att förhindra bedrägerier i form av anlagda bilbränder.

– Bränderna skapar otrygghet i samhället. Försäkringsbranschen vill ta sitt samhällsansvar och utreda om försäkringsbedrägerier är en vanlig orsak till bilbränder. Försäkringsbolagen kommer därför att titta extra på denna typ av skador under året, säger Mats Galvenius.

Det är främst inom hem-/villa-/reseskador och motorskador som försäkringbolagen avslöjar försök till försäkringsbedrägerier. Under 2016 avböjde försäkringsbolagen skadeersättning till ett värde av 159 miljoner kronor inom hem-/villa-/reseskador och 137 miljoner kronor inom motorskador. Detta var en ökning med 15 procent respektive 5 procent jämfört med 2015.

Den vanligaste orsaken till att försäkringbolaget avböjer utbetalning av skadeersättning är för att försäkringsfallet inte har inträffat eller inte kan styrkas. Andra vanliga orsaker är att försäkringstagaren lämnat oriktiga uppgifter vid försäkringens tecknande eller att skadan är arrangerad.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng