2011-02-02

Föråldrade riktlinjer från SKL försvårar effektiv kamerabevakning

De riktlinjer som Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL), polisen, Bankföreningen och Svensk Handel har tagit fram för att höja kvaliteten på bilder från säkerhetskameror motverkar sitt eget syfte, enligt Björn Admeus, som är nordisk försäljningschef för Sony.

Visst vill vi ha användbara bilder, även för eventuella rättsliga efterspel i samband med brott. Den ambitionen är viktig. Det är också viktigt att användaren av säkerhetskameror får det som kan förväntas vid en investering i ett kamerabaserat säkerhetssystem.
I mars 2005 bestämdes att SKL skulle försöka ta fram en norm för kamerabaserade säkerhetssystem. I två steg skulle ett antal krav indelade i 3-5 systemnivåer tas fram.
Först skulle användarna som representerades av Bankföreningen, Svensk Handel, polisen och SKL ta fram ett underlag utifrån sina behov och därefter skulle synpunkter inhämtas från olika typer av leverantörer, tillverkare, distributörer och installatörer, vilka representerades av Swelarm.

Utfallet av den utvärdering som nu har presenterats som riktlinjer över kamerabevakning lämnar mycket att önska. Visst är det bra att olika branschföreningar tar fram underlag för att hjälpa sina medlemmar men då måste det även ske en kontinuerlig revidering.
I materialet nämns att en bild är uppdelad i två delbilder och det är helt rätt i VGA-världen där interlaced var ett stort problem som skapade oskarpa bilder vid rörelse. I dag är de flesta kamerorna baserade på sensorer som är progressiva (Progressive Scan) vilket innebär att hela bilden läses ut på en gång, det minimerar risken för oskarpa bilder.

H264 tas inte upp och MPEG avskrivs som ett passande format för inspelning där man istället rekommenderar JPEG2000. Det är ett format som var vanligt i den analoga världens DVR:r men har i princip helt frångåtts i den digitala IP-världen. De flesta kameror i dag hanterar JPEG/MPEG-4/H264 och en av anledningarna till att man valt dessa modernare komprimeringar är att bilder och information skickas i nätverk. I dag kan kameror till exempel generera 25 bilder/sekund i full HD, 1080p- upplösning vilket motsvarar cirka 4 Mbps i H264. Om dessa skulle komprimeras i JPEG2000 istället för H264 skulle storleken på bilderna och belastningen i nätverket bli 7-8 gånger så stor, cirka 32 Mbps/kamera!
Med detta i beaktande så är det ohållbart att rekommendera JPEG2000 som kompressionsformat i en modern anläggning där det inte är ovanligt att man sätter upp 50-60 kameror vilket skulle innebära en nätverksbelastning på 1,6-1,9 Tbps!

Denna rekommendation används bland annat i olika upphandlingar som underlag vilket innebär att användarna inte drar nytta av de senaste årens utveckling inom kompression och bildhantering. Det är olyckligt. Vi som arbetar inom leverantörsledet vill leverera bästa tänkbara bild och dra nytta av de stora tekniska framsteg som gjort när det gäller till exempel bildkvalitet och bildkomprimeringsformat. Vi vill inte behöva gå ner i kvalitet för att svara upp till kraven i ett föråldrat dokument. Ska man specificera tekniska krav, så som är gjort i detta dokument, så måste det ske en ständig uppdatering om inte användarna ska föras bakom ljuset och få undermåliga anläggningar. De nuvarande riktlinjerna försvårar möjligheterna till effektiv kamerabevakning.

Av: Björn Admeus, Sales Manager Nordic, Sony Professional


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng