2017-08-08

Fokus på videoanalys och kamerors cybersäkerhet i Köpenhamn

Security User Expo, Danmarks största säkerhetsmässa, bjuder inte bara in till en utställning den 27-28 september på Bella Center i Köpenhamn. Här bjuds också på ett konferensprogram på öppna scener, vilket innebär gratis entré till de olika konferenspassen för alla mässbesökare.

Security User Expo, Danmarks största säkerhetsmässa, bjuder inte bara in till en utställning den 27-28 september på Bella Center i Köpenhamn. Här bjuds också på ett konferensprogram på öppna scener, vilket innebär gratis entré till de olika konferenspassen för alla mässbesökare.

Videoanalys i övervakningssystem blir allt vanligare, men vad klarar egentligen dagens intelligenta kameror? Och hur säkra är dagens kameror mot hacker-intrång? Hur kan datasäkerheten i videoövervakningssystem optimeras?

Det är exempel på teman på Trygghetskamerans dag i Köpenhamn som äger rum på säkerhetsmässan Security User Expos öppningsdag den 27 september.

Security User Expo, Danmarks största säkerhetsmässa, bjuder inte bara in till en utställning den 27-28 september på Bella Center i Köpenhamn. Här bjuds också på ett konferensprogram på öppna scener, vilket innebär gratis entré till de olika konferenspassen för alla mässbesökare.

Halvdagskonferens
Trygghetskamerans dag, en av halvdagskonferenserna, och diskussionerna kring säkerhetskamerorna kommer föras av en expertpanel av representanter från Bosch, Axis, Hikvision och Avigilon på Bella Center under Security User Expos öppningsdag. Förutom videoanalys och datasäkerhet kommer Trygghetskamerans dag i Danmark bjuda på ett anförande om polisen pilotprojekt för registrering av säkerhetskameror i Köpenhamn.

– Att videoanalys och datasäkerhet är huvudämnen på Trygghetskamerans dag är egentligen inte särskilt märkligt. Intelligenta kameror är på väg att revolutionera säkerhetssystemen och göra de avsevärt mer effektiva, säger Lennart Alexandrie, VD för AR Media International, som tillsammans med Sikkerhedsbranchen arrangerar Security User Expo och Trygghetskamerans dag i Danmark.

– Kameraövervakning tillförs allt mer sofistikerad videoanalys. Tekniken har förfinats och blivit alltmer tillförlitlig, vilket har ökat efterfrågan. Med videoanalys är säkerhetssystem mer proaktiva, kommenterar han vidare.

Vad kan kamerorna 2017?
Paneldiskussionen på Trygghetskamerans dag belyser vad intelligenta säkerhetskameror kan åstadkomma 2017.

– Hur kan de hjälpa oss i kampen mot brottslighet och terrorism? Vilka kommersiella fördelar ger videoanalysbestyckade kameror ? Vad är ”deep learning” och hur kan den tekniken bidra till ökad trygghet för allmänheten, företagen och samhället i stort?

Cybersäkra kamerasystem
Lennart Alexandrie framhåller också att teknikutvecklingen inte bara medfört plusvärden, utan också stora utmaningar. Den digitala tekniken har medfört en ny hotbild, nämligen risken cyberintrång.

– Vi lever en tid som i allt högre grad präglas av Internet of Things (IoT). Där olika tekniska system är uppkopplade och ska samarbeta för att ge mer effektivitet, bekvämlighet och säkerhet. Men varje ansluten enhet innebär också en risk för intrång i nätverket. Detta gäller även för övervakningskameror, kodare och NVR-enheter.

– Det finns flera exempel på cyberattacker som har haft sin början i att komponenter i ett kamerabaserat säkerhetssystem har kapats och sedan använts för att sprida skadlig kod. Hur kan man garantera säkerhetssystem enheter från intrång? Vad kan säkerhetsbranschen spelare göra för att bidra till ökad datasäkerhet?

– Hur ska branschen hantera detta? Det är ett viktigt tema som representanter från ledande aktörer ska få svara på, säger han.

Paneldiskussionens deltagare är Anders Karlsson, Bosch, Michael Kragh, Avigilon; Michael Hygild Sørensen, Hikvision och Björn Callenfors från Axis.

Polisens registrering av säkerhetskameror
Sista programpunkten i halvdagskonferensen är ”Registrering kameror i Köpenhamn – hur går det?”. Köpenhamnspolisen har under ett år varit igång ett pilotprojekt för registrering av kameror i huvudstaden. Registreringen ska underlätta arbetet för polisens utredare att snabbt få tillgång till bildmaterial i händelse av brottshändelser eller andra polisärenden. På konferensen ska åhörarna få ta del av de erfarenheter som gjort under det år som gått sedan pilotprojektet startade, men förhoppningsvis också få en inblick i hur registret kommer fungera i framtiden. Vem som kommer göra presentationen är inte klart, förutom att det blir en person från Centret för cyberkriminalitet.

Moderator på Trygghetskamerans dag på Security User Expo i Köpenhamn är Anders Kjerulff, vetenskapsjournalist på Radio 24/7.

Alla som registrerar sig som besökare på Security User Expo på Bella Center i Köpenhamn den 27-28 september har gratis entré till såväl utställning som till Trygghetskamerans dag samt övriga konferenser på säkerhetsmässan.

Förhandsregistrera ditt besök här


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng