2020-07-02

Fler butiksrån under coronakrisen

I mars anmäldes 59 butiksrån jämfört med 37 i mars 2019.

Rånen mot butiker har ökat under coronakrisen. Antalet anmälda butiksrån steg med mer än 50 procent både i mars och april jämfört med förra året. Minskad risk att bli upptäckt när färre människor rörde sig på gator och torg är en viktig förklaring till den plötsliga ökningen.

I mars anmäldes 59 butiksrån jämfört med 37 föregående år, en ökning med 59 procent. I april var ökningen 52 procent, andelen butiksrån steg från 33 till 50.

 – Coronautbrottet har ändrat människors beteende på flera plan och vi kan konstatera att även kriminaliteten förändrades under krisen. Minskad upptäcktsrisk, ökad stress och desperation hos de kriminella har troligen spelat in. Butiksrånen har minskat under en längre tid och att vi nu ser en plötslig ökning är bekymmersamt, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Livsmedelshandeln, bensinstationer och servicebutiker har drabbats hårdast. Störst har ökningen varit när det kommer till rån mot varor som stigit med 74 procent, tätt följt av motvärnsrånen som ökat med 70 procent. Men även de traditionella kassarånen, där kontanter är målet har ökat.

 – I takt med att kontanthanteringen har minskat och handlarnas säkerhetslösningar har förbättrats har de traditionella kassarånen minskat under en längre tid. Därför är utvecklingen lite oroande, säger Per Geijer.

Svensk Handel har undersökt siffrorna från Brå och kan konstatera att de allra flesta rånen skedde mellan klockan 19–21. Rånen där den kriminella är ute efter kontanter sker nästan uteslutande kvällstid, men rån där varor från butiken är bytet sker mer utspritt under dagen.

Storstadsregionerna är hårdast drabbade och flest butiksrån skedde i Stockholm. Däremot har ökningen av antalet butiksrån varit än mer omfattande i Göteborg och Malmö.

Knivar och pistoler är de vanligaste vapnen som används vid ett väpnat rån. Andelen pistolrån mer än fördubblades under mars och april i jämförelse med 2019.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng