2017-08-16

Filmer från kameraövervakning i Järva till nytta för polisen

Säkerhetskamerorna är uppsatta på strategiska platser i Tensta, Rinkeby och Husby.

Säkerhetskamerorna är uppsatta på strategiska platser i Tensta, Rinkeby och Husby.

Polisen har sedan den 13 maj ett 60-tal kameror igång i Tensta, Rinkeby och Husby i Järvaområdet, Stockholm. Redan nu arbetar polisen med 20 ärenden där filmer från kamerorna är viktigt bevismaterial och ett par fall har redan överlämnats till åklagare, rapporterar Mitt i Stockholm.
Enligt Mitt i Stockholm vittnar flera Järvabor om att det blivit lugnare i centrum. Samtidigt har droghandeln flyttats till icke-kameraövervakade bostadsområden, butiker och mindre närliggande centrum i Järva. Polisen känner till problemen.

– Vi vet att bland andra butiksägare är utsatta och för dialog med flera näringsidkare, säger Christoffer Bohman, biträdande polisområdeschef i Järva, till Mitt i Stockholm.

Christoffer Bohman menar dock att det inte bara är negativt att den kriminella verksamheten tvingats flytta.

– De kriminella väljer sina försäljningsplatser av en anledning, till exempel områden som de känner till väl med bra reträttvägar. Nu tvingas flytta från sina tidigare prioriterade plaster i centrum till områden som inte är lika gynnsamma för deras verksamhet.

Polisen arbetar nu med att kartlägga de nya platserna och ska i större utsträckning göra insatser i de områden som de vet att narkotikaförsäljningen förflyttats till. Den senaste tiden har de bland annat ökat sin närvaro i Hjulsta.

– På längre sikt kanske det blir aktuellt att kameraövervaka även de nya platser, dit kriminaliteten flyttat, för att störa ut kriminaliteten ytterligare, säger Christoffer Bohman till Mitt i Stockholm.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng