2014-04-28

Färre butiksrån första kvartalet

Under de första tre månaderna i år inträffade 204 butiksrån i Sverige, enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Svensk Handels kartläggning visar att guldsmedsrånen har minskat, men att rån mot livsmedelsbutiker har blivit vanligare än under samma period förra året.
– Särskilt glädjande är att de grova rånen med skjutvapen har minskat kraftigt och är på den lägsta nivån på 20 år, säger Svensk Handels säkerhetschef, Per Geijer.

– Nästan hälften av butiksrånen hittills i år har varit mot livsmedelsbutiker. Det är fler än tidigare. En del av dessa rån är butiksstölder som övergår i så kallade motvärnsrån när gärningsmannen blir påkommen och använder våld eller hot, säger Per Geijer.

Rån och hot är handelns största arbetsmiljöproblem. Rånen minskar nu samtidigt som kontanterna ute i samhället minskar. Svensk Handels analys av rånutvecklingen 2013 visar att när kontanter blir allt svårare att komma över riktar rånarna istället in sig på guld, smycken och andra dyra varor. Det innebär att handeln måste anpassa sina metoder för att skydda sig.

Svensk Handel arbetar förebyggande mot rån bland annat genom utbildningar och informationsinsatser tillsammans med fackförbund, polis och myndigheter. Däremot avvisar Svensk Handel med stöd av bland annat Arbetsmiljöverket och regeringen förslaget att lagstifta om slutna kontanthanteringssystem.

Regeringen har istället i en nylagd proposition (Prop. 2013/14:104, kapitel 10) föreslagit att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för sluten kontanthantering.

– Regeringen liksom Arbetsmiljöverket inser klokt nog att en ny lag inte är lösningen på problemet. Vi välkomnar regeringens uppdrag till Arbetsmiljöverket att ta fram en vägledning och vi ser slutna kassasystem som en pusselbit som tillsammans med andra åtgärder kan fortsätta att pressa tillbaka butiksrånen, säger Per Geijer.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng