2017-10-08

Få fastighetsägare i Göteborg anmäler klotter

Foto: Thomas Ahlskog

Klotter är ett problem i Göteborg, både för fastighetsägare och allmänhet. Få klotterbrott anmäls dock till polisen, och ännu färre klaras upp. Endast 20 procent av fastighetsägarna som det senaste året fått klotter på sina fasader har anmält händelsen till polisen.

Klotter och skadegörelse orsakar varje år kostnader för miljontals kronor. Det finns också dolda kostnader som det är svårt att mäta med kronor och ören. Klotter och skadegörelse bidrar nämligen till att skapa otrygghet och otrivsel, vilket i förlängningen kan leda till en negativ spiral av ökande förfall och brottslighet.

För att undersöka problemen med klotter har Fastighetsägarna gjort en undersökning bland sina medlemmar i Göteborg. Resultatet från de 150 fastighetsägare som svarat på enkäten är nedslående.

Hela 75 procent uppger att deras fastigheter drabbats av klotter det senaste året. Många bolag lägger också ner stora summor på sanering. Den här typen av skadegörelse återspeglas dock inte i brottsstatistiken. 80 procent av de fastighetsägare som drabbats av klotter uppger att de aldrig anmäler till polisen.

- Det är oroande att så få tillfällen av klotter anmäls och klaras upp. Jag tror alla förstår att det är svårutredda brott och att polisen måste prioritera mer allvarlig brottslighet. Samtidigt finns det forskning som visar att klotter ökar risken för ytterligare skadegörelse och kriminell verksamhet. På så sätt kan det vara en samhällsekonomisk vinst att fokusera mer på den här typen av brottsligheten, säger David Björnberg, utredare hos Fastighetsägarna i Göteborg.

Endast en på tio fastighetsägare i Göteborg upplever att problemen med klotter har minskat de senaste fem åren. Hälften tycker att problemen med klotter är lika stora idag som tidigare medan en knapp tredjedel tycker att situationen har blivit värre.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng