2018-10-10

Extronic och AddSecure i samarbete kring säkrade larmanläggningar

Johanna X Eriksson, projektledare på ABB Substation, är en av de första kunderna att få ta del av Extronics och AddSecures helhetslösning för säkrad larmkommunikation.

Extronic och Addsecure  har inlett ett samarbete kring säkrad kritisk kommunikation inom larmöverföring och IoT.

Då hackerattacker blivit allt vanligare och är en stor riskfaktor både för enskilda organisationer och för samhället i stort ,ser de båda företagen en stor efterfrågan på säkrade övervakade larmsystem.

– För att minska risken för angrepp är det viktig skydda sina kritiska larmsystem. Det räcker inte bara att ha en övervakad larmöverföring, även hårdvaran behöver skyddas. Gör du inte det är det som att låsa ytterdörren, men lämna bakdörren öppen, säger Olof Samuelsson, IoT-ansvarig på Addsecure.

Samarbetet mellan larmleverantören Extronic och Addsecure, marknadsledare inom säkrad kritisk kommunikation, innebär att företagen tillsammans levererar en helhetslösning där säkerheten är inbyggd i larmanläggningen från början. Såväl hårdvara som larmöverföring är övervakad och skyddad. Larminstallatörer och återförsäljare erbjuds en säker, enkel och flexibel lösning som samtidigt är kostnadseffektiv.

– Att vi tillsammans med Addsecure tar ett helhetsgrepp kring säkerheten visar att Extronic ligger i framkant både teknik- och säkerhetsmässigt. Genom att kombinera våra flexibla och användarvänliga larmsystem med Addsecures kommunikationslösning säkrar vi kommunikationen både till och från larmet, säger Daniel Dahlgren, VD på Extronic.

ABB Substation, ett företag som lägger stor vikt vid säkerhet, är en av de kunder som redan börjat använda lösningen.

– För oss innebär tjänsten säkerhet och trygghet, vilket är mycket viktigt för oss. Vi kan dygnet runt se anläggningens status och få viktig information om våra anläggningar. ABB Susbstation bygger ställverk i Sverige och världen över. ABB lägger stort vikt vid ett säkert genomförande i alla avseenden i våra anläggningsprojekt, säger Johanna X Eriksson, projektledare på ABB Substation.

Lösningen består av Extronics larmsystem, innehållande centralapparater, larmsändare och Addsecures säkrade kritiska kommunikationslösning, Link. Med Addsecure Link är det enkelt att skapa privat nätverk (VPN), att aktivera SIM-kort och tilldela behörigheter. Genom att larmsystemens enheter är dolda och krypterade är de skyddade och intrång förhindras.

Den nya lösningen kommer att presenteras på Skydd 2018, som pågår den 23-25 oktober på Stockholmsmässan. Varje dag kl. 14.00-14.30 håller Extronic och Addsecure ett gemensamt seminarium om säkrad larmkommunikation. 


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng