2014-09-16

Europol tar krafttag mot cyberbrottslighet

Europols högkvarter i Haag, Nederländerna

Europols högkvarter i Haag, Nederländerna

Europol har lanserat arbetsgruppen J-CAT för att stärka kampen mot cyberbrottslighet både inom och utanför EU. Arbetsgruppen ska samordna internationella utredningar för att vidta åtgärder mot de värsta cyberbrotten såsom skadlig kod och banktrojaner.
J-CAT, Joint Cybercrime Action Taskforce, initierades av Europols EU Cybercrime Taskforce (EC3), FBI och NCA och består av experter från engagerade och nära involverade medlemsstater, men också från EC3 och brottsbekämpande partners utanför EU.

Nyckelbidragsgivarna är EU:s medlemsstater via EC3, och andra brottsbekämpande samarbetspartners. J-CAT kommer att ledas av Andy Archibald, biträdande direktör för National Cyber Crime Unit från Storbritanniens National Crime Agency (NCA).

– Det finns många utmaningar som brottsbekämpande myndigheter står inför när det gäller cyberbrottslingar och cyberattacker. Det är därför det måste finnas en verkligt holistiskt och gemensam strategi när de handskas med, säger Andy Archibald.

EC3 ä sedan tidiare involverade i gränsöverskridande utredningar av cyberbrott och har sett en snabb ökning av stora internationella ärenden. J-CAT syftar till att förstärka det internationella brottsbekämpande samarbetet, och maximera effektiviteten i de gemensamma och samordnade åtgärderna.

– För första gången i modern polishistoria har en multilateral, permanent cyberbrottslighetsgrupp etablerats i Europa för att samordna utredningar mot topp-nätbrottslingsnätverk, säger Troels Oerting, chef för Europeiska Cybercrime Centre.

J-CAT kommer att samla in uppgifter om specifika brotts teman från nationella arkiv och från relevanta myndigheter och privata partners. Denna information kommer sedan användas i arbetet mot malware, Botnets, Crime-as-a-Service, nätbedrägerier, dataintrång och liknande brott.

– Målet är att förhindra och störa cyberbrottslighet, fånga kriminella och beslagta deras olagliga vinster. Detta är ett första steg mot mot ett öppet, transparent, fritt men också säkert Internet, säger Troels Oerting.

Se också:

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng