2020-11-09

Etiska rådet avskriver ärende om anmälan mot Dafo Brand.

I ett pressmeddelande skriver Säkerhetsbranschen att dess etiska råd har fattat beslut i ett ärende som inkommit via delbranschföreningen Svebra. Ärendet avser en anmälan som Presto Brandsäkerhet gjort mot Dafo Brand och dess dotterbolag Västerås Brandservice. Anmälaren menar att Dafo Brand brutit mot Svebras etiska regler.

sin anmälan menar Presto att Dafo Brand och dess dotterbolag har förberett uppstarten av en konkurrerande verksamhet med personer som fortfarande var anställda hos Presto Brandsäkerhet, samt att dessa anställda har skickat över företagshemligheter, exempelvis uppgifter om löner, kunder och prissättning av uppdrag.

Dafo Brand menar att de inte har bedrivit personalvärvning i syfte att skada det andra bolaget, och att de inte heller har accepterat erbjudande om tillgång till intern dokumentation och därmed inte har brutit mot Svebras etiska regler.

Säkerhetsbranschen skriver att ”Etiska rådet ser mycket allvarligt på anklagelserna mot Dafo Brand, och anser att de omfattande underlagen visar att det finns grund för anklagelserna. Men eftersom det inte går att leda i bevis att Dafos ledning initierat eller på annat sätt uppmuntrat utlämnandet av företagshemligheterna menar det etiska rådet att Dafo heller inte kan hållas ansvariga. Ärendet avskrivs därför i brist på bevis”.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng