2019-07-08

En av fyra vill att IT-säkerheten hanteras av AI

En av fyra i både Sverige och EMEA i stort vill hellre att artificiell intelligens än människor tar hand om IT-säkerheten. Det visar en undersökning som genomförts av YouGov på uppdrag av IT-säkerhetsleverantören Palo Alto Networks.

Undersökningen genomfördes av YouGov, och 10 317 personer svarade på frågorna. Av dessa var 1 953 från Sverige, 1 016 från Nederländerna, 1 021 från Italien, 1 005 från Förenade Arabemiraten, 1 041 från Frankrike, 2 181 från Tyskland och 2 100 från Storbritannien. Undersökningen genomfördes genom webbenkät mellan 29 april och 16 maj 2019. Resultaten har vägts för att vara representativa för alla över 18 år i varje land.

Italien är det land där flest hade ett stort förtroende för att AI kan hantera deras säkerhet (38%), medan det bara var 21 procent i Storbritannien som vill ersätta människor som ansvariga. De som är mer positiva till AI har också en mer positiv syn på IT-säkerhet i allmänhet. Det var en klart högre andel (29% istället för 20%) av de som var positiva till IT-säkerhetslösningar som också hade förtroende för AI.

– AI spelar redan idag en viktig roll inom IT-säkerheten genom att hjälpa till med att upptäcka och förebygga intrång. Detta sker genom att AI-lösningar klarar att hitta mönster som inte människor skulle hitta. Därför är det också uppmuntrande att se att allmänheten är positiva till tekniken, säger Greg Day, VP och CSO EMEA på Palo Alto Networks.

Studien visar också att det finns delade åsikter om hur säkra uppkopplade apparater av olika slag, det som kallas internet of things (IoT) egentligen är. I EMEA tror 38 procent av respondenterna att IoT är säkert medan ungefär lika många (43 %) är av motsatt åsikt. Det här varierade mellan olika länder, och de i Förenade arabemiraten hade högst förtroende (71 %) medan Storbritannien (46 %) och Frankrike (48 %) kände sig mindre övertygade om säkerhetsnivån.

Andra intressanta resultat från undersökningen visar:

• Det finns en generationsskillnad i fråga om hur stort förtroende man har för AI, men den är inte speciellt stor. De över 55 år är i mindre utsträckning positiva (23%) än de under 25 år (31 %).

• Att själv ta ansvar för sina data online verkar vara mer självklart för de äldre, där de över 55 år säger sig göra det i stor utsträckning (58 %), medan de yngre under 25 år gör det i klart mindre utsträckning (43 %).

• En fjärdedel (25 %) av respondenterna menar att IT-säkerhet är polisens ansvar, medan något fler (28 %) tycker regeringen är ansvarig.

• IT-säkerhet har blivit populärt hos många. En stor andel (44 %) menar att IT-säkerhetslösningar gör att de slipper oroa sig för att förlora data, vilket dock 14 procent inte håller med om.

• Två tredjedelar (67 %) menar att de gör allt de kan för att undvika att bli av med sin data. Bland de äldre är det en ännu större andel (75 %). Minst andel finns dock i Sverige, där bara 60 procent menar att de gör allt de kan.

– Resultaten från undersökningen ger några viktiga takeaways för företag. De behöver ta hänsyn till hur teknik som AI och IoT uppfattas, och de måste arbeta förebyggande mot nya hot mot nästa generations teknik – för att på så sätt se till att förtroendet för tekniken består. Att bygga och upprätthålla förtroendet kan bara uppnås genom att de prioriterar IT-säkerhet och dataintegritet och genom att kommunicera öppet och ärligt om risker, säger Greg Day.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng