2011-04-12

Dubbelt så många guldrån

Antalet rån mot guldbutiker i Göteborg har mer än fördubblats det senaste året, uppger GP. Polisens misstankar går till den organiserade brottsligheten.

Redan för två år sedan tog upptrappningen av antalet guldrån sin början. Juvelerare i Göteborg har drabbats väldigt hårt, och förra året mer än fördubblades antalet rån i staden.

– Det är främst Göteborg och Stockholm som har drabbats av den här ökningen. Det är bara ett fåtal av rånen som inträffat i övriga landet, säger Björn Ek, rånexpert vid Rikskriminalen.

I somras beslute också polisen i Göteborg att avsätta särskilda resurser för att komma till rätta med problemen. Det mönster man hade sett tydde med stor sannolikhet att flera av rånen utfördes av personer kopplade till organiserad brottslighet.

GP uppger att det stigande guldpriset tillsammans med minskning av antalet kontanter i handeln är två starkt bidragande orsaker till att rånarna nu siktar in sig på guldbutiker.

– Dessutom är guld en internationellt gångbar produkt som är lätt att omsätta till pengar, säger Björn Ek.

Göteborgspolisen utreda nu minster sex grova rån som tros ha kopplingar till organiserad brottslighet. De har också gått till på väldigt snarlika sätt.

– Generellt har det handlat om tre gärningsmän som beväpnade går in i butikerna och slår sönder montrarna med yxa. Rånen har varit snabba och med ett väldigt uttalat hot om våld, säger Mikael Efraimsson, som ingår i den grupp av poliser som nu jobbar särskilt med guldrånen.

Magnus Kroon är tillförordnad säkerhetschef på Svensk handel. Han är oroad över utvecklingen och är medveten om hur utsatta guldbutikerna är. Han besöker ofta butiksägare i Göteborg som fått sin rörelse förstörd och som vittnar om traumatiska upplevelser i samband med rånen.

– Det är en skrämmande utveckling. Om det fortsätter så här kommer vi att få bunkerliknande handelsmiljöer som kunderna inte vill ha, säger han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng